Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulun päärakennus
Bulevardi 31,1. krs. tila 113P, 00180 Helsinki

OHJELMA

Mari Teikari

17.00 HTM Maria Teikari esittelee Työelämä- ja naisverkosto Ompeluseuran.

 

 

 

Mari Häkkinen

17.30 Terveydenhoitaja (YAMK 12/2018) Mari Häkkinen kertoo Ikääntyneiden korkeastikoulutettujen naisten hyvinvointi -tutkimuksen tulokset.

 

 

 

18.00 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Leea Paija
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
 5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 7. Todetaan kokouksessa läsnä olevat jäsenet
 8. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
 9. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, taseen ja toimintakertomuksen esittely ja vahvistaminen, tilintarkastuskertomus
 10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 11. Selostus vuoden 2018 toiminnasta
 12. Päätetään vuoden 2019 jäsenmaksuista ja liittymismaksuista
 13. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely ja hyväksyminen
 14. Valitaan hallituksen jäsenet eroavien tilalle
 15. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
 16. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton vuosikokouksiin ja muihin kokouksiin
 17. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
 18. Kokouksen päättäminen

Tarjoilua varten pyydämme ennakkoilmoittautumiset torstaihin 8.11. mennessä. Ilmoitathan myös ruoka-ainerajoitukset

Vuosikokousasiakirjat lähetämme liitetiedostoina hyvissä ajoin ennen kokousta.

Ilmoittautumiset osoitteeseen:  helsinginakateemisetnaiset(at)gmail.com tai puh. 040 505 1860/Satu Keiski-Toni