Skip to Content

Työn murros -seminaarin materiaalit

TYÖN MURROS –SEMINAARIN TIIVISTELMÄT 10.10.2018
SAMMANFATTNINGARNA AV SEMINAREN 10.10.2018

Vuonna 2016 EVA:n raportissa Robotit töihin. Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? Väitettiin, että Suomessa ainakin 20 % sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtehtävistä pystyttäisiin korvaamaan robotiikan avulla 2–3 vuodessa. Menikö ennustus pieleen vai mistä johtuu se, että robotiikkaa ei ole otettu käyttöön hoito- ja hoivatyössä?

I EVA:s rapport från år 2016 Robotarna i arbete. Maskinerna kom – vad händer på arbetsplatserna? påstods, att i Finland åtminstone 20 % av sjukskötarnas och närvårdarnas arbetsuppgifter skulle kunna ersättas med hjälp av robotik inom 2-3 år. Gick prognosen snett eller vad beror det på att robotiken ännu inte tagits i bruk inom vård- och omsorgssektorn.

-Jaana Parviainen-

Työn sanotaan olevan murroksessa. Kokoaikaisten ja pysyvien työsuhteiden arvellaan korvautuvan osa- ja määräaikaisuuksilla, vastentahtoisen yksinyrittäjyyden yleistyvän ja työurien pirstoutuvan. Tilastot eivät kuitenkaan tue näin pessimististä kuvaa uudesta työelämästä. Kokoaikaiset ja vakaat palkkatyösuhteet ovat edelleen vallitseva työntekemisen muoto. Työelämässä kuitenkin riittää epäkohtia. Työmarkkinat ovat vahvasti segregoituneet naisten ja miesten töihin, minkä lisäksi työhön liittyvä syrjintä aiheuttaa ongelmia.

Arbetet sägs vara i ett brytningsskede. Heldags- och varaktiga arbetsförhållanden antas ersättas med deltids- och visstidsanställningar. Ofrivilligt ensamföretagande blir allmännare och arbetskarriärerna splittras. Statistiken stöder ändå inte en så pessimistisk syn på det nya arbetslivet. Heltids- och bestående lönearbetsförhållanden är fortfarande den rådande formen av arbete. Det finns ändå nog med missförhållanden i arbetslivet. Arbetsmarknaden är kraftigt segregerad i kvinnors och mäns arbeten, förutom att arbetsrelaterad diskriminering förorsakar problem.

-Pasi Pyöriä-

Työelämän monimutkaistuessa organisaatioiden kannattaa etsiä uusia toimintatapoja ja rikastaa käsitystä johtajuudesta. Kun yrityksen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, organisaation oppimis- ja muuntautumiskyky on luultavasti keskeisempää kuin toiminnan tehokkuuden tavoittelu. Tällöin organisaation kannattaisi tukea työyhteisön itseohjautuvuutta.

Itseohjautuvuutta ei voida saavuttaa ilman johdon vahvaa tukea. Itseohjautuvuus myös vaatii johtajilta uusia taitoja. Hallinnollisen otteen sijaan, johtajien pitäisikin pystyä johtamaan yhteisöllistä pohdintaa toimintaympäristön haasteista ja yrityksen tavoitteista, sekä auttaa työntekijöitä kaikin keinoin menestymään työssään ja saavuttamaan yhteisiä tavoitteita. Tällaisessa organisaatiossa johtaminen on palveluammatti.

Då arbetslivet blir alltmer komplicerat, lönar det sig för organisationerna att söka nya tillvägagångs sätt och att berika uppfattningen om ledarskap. Då företagens verksamhetsmiljö ständigt förändras, är troligen organisationernas inlärnings- och omvandlingsförmåga centralare än strävan efter verksamhetens effektivitet. Då skulle det löna sig för organisationerna att främja självstyrande arbetskollektiv.

Man kan inte uppnå självstyrandet utan ledningens starka stöd. Självstyrandet kräver också nya färdigheter av ledarna. I stället för ett administrativt grepp, borde ledarna kunna leda kollegialt begrundande av utmaningarna i verksamhetsmiljön och av företagets mål, samt att hjälpa arbetstagaren att på alla sätt lyckas i sitt arbete och att uppnå gemensamma mål. I en sådan organisation är ledarskapet ett serviceyrke.

-Sami Jantunen-

Tulevaisuudessa lähin kollegasi voi olla tekoäly tai robotti. Luovuus ja monimutkaisten ongelmien ratkominen sujuvat kuitenkin paremmin ihmiseltä. Työelämässä taidot vanhenevat entistä nopeammin. Jatkuva oppiminen onkin keskeinen työelämätaito. Onneksi siihen on monia keinoja.

I framtiden kan din närmaste kollega vara artificiell intelligens eller en robot. Att vara kreativ och att lösa komplexa problem går ändå bättre för människan. I arbetslivet föråldras färdigheterna snabbare än tidigare. Ett kontinuerligt lärande är en central färdighet för arbetslivet. Lyckligtvis finns det många sätt att förverkliga det.

-Susanna Bairoh-

Seminaarin verkkotallenne on katsottavissa tästä linkistä.

Seminariet spelades in i sin helhet och kan ses från den här länken.

Aikaisempia tapahtumia

14.11. klo 17.00 Helsingin Akateemiset Naiset ry:n HANin vuosikokous

Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulun päärakennus
Bulevardi 31,1. krs. tila 113P, 00180 Helsinki

OHJELMA
17.00 HTM Maria Teikari esittelee Työelämä- ja naisverkosto Ompeluseuran.
17.30 Terveydenhoitaja (YAMK 12/2018) Mari Häkkinen kertoo Ikääntyneiden korkeastikoulutettujen naisten hyvinvointi -tutkimuksen tulokset.
18.00 Sääntömääräinen syyskokous

—————————————–

13.11. klo 11.00-11.45 Opastettu vierailu Toven Janssonin kotiateljeehen

Paikka: Ullanlinnankatu 1, 00101 Helsinki

Akateemisilla naisilla on ainutlaatuinen mahdollisuus vierailla Toe Janssonin kotiateljeessa Kaartinkaupungissa.

—————————————–

18.10. 2018 klo 16.30-18.30 Palvelumuotoilu eli palvelujen tuotekehitys

Paikka: Seurakuntien talo, Kolmas Linja 22 B kokoustila Silvennoinen 4.krs

Tutustumme palvelumuotoiluun eli tuotekehittelyyn, jonka kohteena ovat palvelut. Uusimpiin muotoilun menetelmiin ja käytännön innovaatioihin johdattelee projektipäällikkö, FM Eeva Salonen. Hän on suorittanut tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon ja opiskelee innovaatiojohtamista Itä-Suomen yliopistossa Innovation managementin maisteritutkinnossa. Eeva on palvelumuotoilun edelläkävijä, ja naisverkosto Ompeluseuran Upea Ura -työelämäfestivaalin aktiivi.

Kuulemme, millaisia innovaatiohankkeita Helsingin seurakuntayhtymä on käynnistänyt eri puolilla kaupunkia, ja opimme, kuinka asiakkaiden kuulemisen ja palvelumuotoilun menetelmiä voi hyödyntää omassa järjestössä tai organisaatiossa. Kokeilemme palvelumuotoilua myös käytännössä simulaation avulla. Tarjolla on pientä iltapalaa.

—————————————–

10.10.2018 klo 15.00-18.30 Työn murros: uutta teknologiaa ja osaamista

Tekniskan sali, Eerikinkatu 2, 00100 Hki, 6. krs
OHJELMA
15.00 – 15.15 Tervetuloa: naiset ja työn maailma; YTT Jaana Kuusipalo, Tampereen yliopisto
15.15 – 15.45 Työn murros ja tasa-arvo; YTT Pasi Pyöriä, dosentti, sosiologian yliopistonlehtori,
Tampereen yliopisto
15.45 – 16.15 Naisten uusi osaaminen; Tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh, Tekniikan akateemiset
16.15 – 16.45 Kahvitauko
16.45 – 17.15 Hoiva ja robotiikka; FT Jaana Parviainen, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
17.15 – 17.45   Itseohjautuvan työyhteisön mahdollisuudet; FT Jukka Surakka, Arcada / TkT Sami Jantunen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
17.45 – 18.15 Nainen johtajana suomalaisessa työelämässä; Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
18.15 – 18.30 Loppukeskustelu; Yhdistysten edustajat

—————————————–

28.9.2018  klo 16.30 Opastettu vierailu Amos Rex -taidemuseoon

Oppaana toimii Helsingin Akateemiset Naiset ry:n hallituksen jäsen, MSc in Modern and Contemporary Art  Karita Kuusisto. 

Pääsymaksu 12 €/hlö, museokortilla ilmainen.

—————————————–

29.8. klo 17.30 Uusien jäsenten ilta Cafe Roasbergissa

Mikonkatu 13, 00100 Helsinki

Tervetuloa tutustumaan Helsingin Akateemiset Naiset ry:n uusiin ja vähän vanhempiin jäseniin sekä paikallisyhdistyksen että liiton (SANL) toimintaan!

Viime vuosina yhdistykseen on liittynyt kymmeniä uusia jäseniä ja hallitus järjestää perinteisen uusien jäsenten illan. Iltaan ovat tervetulleita niin pitkään yhdistyksessä toimineet kuin vasta viime aikoina liittyneet.

Tule nauttimaan elokuun illasta taideystävällisessä kahvilassa kaupungin sydämessä. Tarjolla lasi kuohuvaa ja pientä purtavaa.

Lämpimästi tervetuloa viihtymään ja verkostoitumaan!

—————————————–

7.6.2018  klo 16.30 HANin kevätretki Villa Kokkoseen

Lähtö Kiasman edestä klo 16.30, tilaisuus päättyy klo 20.30

Alvar Aallon mestariteos Villa Kokkonen valmistui Tuusulanjärven länsirannalle vuonna 1969 säveltäjä Joonas Kokkosen kodiksi. Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen esittelevät taiteilijakotia Alvar Aallon ja Jean Sibeliuksen jalanjäljissä. Taiteilijakotikierros huipentuu isäntäparin loihtimaan konserttihetkeen, jossa Alvar Aalto 120 -juhlavuoden kunniaksi on luvassa kolme upeaa musiikkiesitystä.

Vierailu sisältää taiteilijakotikierroksen, konsertin, aterian ja kakkukahvit. Hinta Helsingin Akateemisten Naisten jäsenille 15 € ja muille 35 €.

—————————————–

5.6.2018 klo 16.30 WSOY:n kirjallinen kesäilta
Paikka: Werner & Jarl -kirjakauppa, Lönnrotinkatu 21, 00120 Helsinki
Ohjelma:
klo 16.30 tilaisuus alkaa
klo 16.45 Joni Skiftesvikin haastattelu
klo 16.55 kotimaisen kevään helmiä
klo 17.05 suomennetun kevään helmiä
klo 17.15 Oxen –dekkarisarja esittelyssä
klo 17.23 Esittelyssä Elena Ferranten kirjasarja
klo 17.30 ns. virallinen ohjelma päättyy
klo 18 tilaisuus päättyy
Tarjoamme myös pientä purtavaa ja juotavaa.

—————————————–
29.5.2018  klo 17.00-17.30 Opastettu tutustumiskäynti Nordean pankkimuseoon
Paikka: Aleksanterinkatu 36. B Nordean pankkimuseo sijaitsee Yhdyspankin vanhassa pankkitalossa, joka valmistui vuonna 1898. Pankkikonttori toimi siinä vuoteen 1936 saakka. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti, professori Gustaf Nyström, ja sen julkisivua koristaa kuvanveistäjä Walter Runebergin 11 korkokuvaa.120-vuotiaan Vanhan pankkitalon kunniaksi museossa on perusnäyttelyn lisäksi näyttely Gustaf Nyströmistä pankkiarkkitehtina. Perusnäyttelyssä on arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren & Saarisen suunnittelman pankki-interiööri kalusteineen.

24.4.2018 klo 17 Lenita Airisto: Elämäni ja isänmaani
Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Kaisa-talo, Fabianinkatu 30 (neuvotteluhuone 7062, 7. krs)

Bazar Kustannus Oy:n liiketoimintapäällikkö Kristina Forsström haastattelee Lenita Airistoa hänen omaelämäkertansa pohjalta.
Elämäni ja isänmaani kertoo itsenäisen Suomen taipaleesta sekä Lenita Airiston hämmästyttävän elämän käännekohdista, valinnoista ja ihmisistä. Mukana on niin Suomea puolustaneita ja rakentaneita suurmiehiä ja -naisia kuin suuria rakkauksiakin. Kirja sisältää runsaasti ennen julkaisematonta kuvamateriaalia.
”Tämä kirja on Suomen historiaa niin kuin olen sen kokenut. Se on elämäkertani niin kuin olen elämäni elänyt”, Lenita Airisto kiteyttää.
Kirjaa on tilaisuudessamme myös myynnissä tarjoushintaan 20 € (kortti tai käteinen) ja Lenita myös signeeraa kirjojaan.
Voit lähettää jo ennakkoon ilmoittautumisesi yhteydessä kysymyksiä Lenitalle haastattelun pohjaksi.
Ota ystäväsikin mukaan!

—————————————–

28.2.2018  klo 17-18 Reitzin säätiön taidemuseo
Tervetuloa tutustumaan Helsingin merkittävimpiin rakennuttajiin 1920-50-luvuilla kuuluneen Lauri Reitzin keräämiin taide- ja antiikkiesinekokoelmiin. Lauri Reitzin leski Maria Reitz säätiöi perheen omaisuuden ja säätiö on perustamisestaan lähtien kartuttanut kokoelmiaan. Säätiöllä on myös kansansivistystarkoitus, jota toteutetaan pitämällä museota auki yleisölle ja ryhmille. Tutustumme oppaiden johdolla suomalaisen maalaustaiteen historian merkkiteoksiin, ainutlaatuiseen antiikkihopeakokoelmaan sekä Meissenin ja Sevrésin posliiniesineisiin.  Museon alkuperäistä koti-ilmapiiriä kunnioittavat eri aikakausilta peräisin olevat antiikkihuonekalut. Auroras-toiminnasta.

—————————————–

13.12. 2017 klo 19 Kauneimmat joululaulut Temppeliaukion kirkossa

Tervetuloa nauttimaan joulun tunnelmasta!

Tapaaminen Temppeliaukion kirkon aulassa klo 18.45
Lutherinkatu 3, 00100 Helsinki

Tilaisuuden jälkeen Helsingin Akateemiset Naiset ry tarjoaa jäsenilleen glögit Ravintola Elitessä klo 20.15 –  Osoite: Hesperiankatu 22, 00100 Helsinki

—————————————–

Keskiviikko 29.11. klo 17-18.30 Vierailu varainhoitaja ja yksityispankki FIMiin

Tilaisuudessa kuullaan maailmantalouden näkymistä ja Pohjoismaiden ensimmäisestä tekoälyyn perustuvasta osakerahastosta.
Osoite on FIM, Pohjoisesplanadi 33 A, 4.krs, 00100 Helsinki

FIM Varainhoito 30 vuotta  –  toimitusjohtaja Teri Heilala

Maailmantalouden näkymät – jatkuuko positiivinen kehitys?  Pääekonomisti Timo Hirvonen

FIM Tekoäly Sijoitusrahasto – Pohjoismaiden ensimmäinen täysin tekoälyyn perustuva osakerahasto – sijoitusjohtaja Eelis Hein

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen varainhoitaja ja yksityispankki. FIM on osa S-Pankki-konsernia ja vastaa konsernin varainhoitoliiketoiminnasta. FIM-yhtiöiden toiminta jakautuu kolmeen yhtiöön: FIM Varainhoito Oy:hyn, FIM Pääomarahastot Oy:hyn ja FIM Kiinteistö Oy:hyn. FIM Varainhoito tarjoaa varainhoitoa ja sijoitusrahastoja. FIM Pääomarahastot hoitaa vaihtoehtorahastoja ja FIM Kiinteistö toimii FIMin kiinteistöihin ja asuntoihin sijoittavien vaihtoehtorahastojen vastuunalaisena yhtiömiehenä.

—————————————–

Torstai 26.10.2017 klo 18.00 Helsingin Akateemiset Naiset ry:n vuosikokous

Paikka                Otava Oy, Uudenmaankatu 10, 00120 Helsinki

Ennen varsinaista vuosikokousta klo 17 – 18 tutustuminen Kustannusosakeyhtiö Otavaan ja kirjauutuuksiin

—————————————–

Keskiviikko 11.10. 2017 klo 17-19 uusien jäsenten ilta

Roberts Coffee Jugendissa Pohjoisesplanadi 10, 00100 Helsinki.

Tervetuloa tutustumaan Helsingin Akateemiset Naiset ry:n maailmaan, yhdistyksen toimintaan ja hallituksen jäseniin.

Viime vuosina yhdistykseen on liittynyt kymmeniä uusia jäseniä ja tänä syksynä hallitus on päättänyt järjestää uusien jäsenten illan. Iltaan ovat toki tervetulleita niin pitkään yhdistyksessa toimineet kuin vasta  viime aikoina liittyneet.

Jaamme tilaisuudessa myös arvokkaan Suomen Akateemisten Naisten  liiton historiateoksen Korkeasti koulutetut naiset.

Tule nauttimaan syysillasta ”kaupungin urbaanissa olohuoneessa”. Kävijät väittävät, että kahvila osaa valmistaa maailman parasta korvapuustia. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen tervetulomaljat.

Samalla luomme silmäyksen jo 200 vuotta vanhaan Espan kaunottareen, arkkitehti Lars Sonckin suunnittelemaan uljaaseen jugendtilaan.

—————————————–

Tiistai 19.9.2017 klo 17.00 Tervetuloa Lapinlahden Lähteelle!

Kokoontuminen Lähteen kahvilassa,  Lapinlahdentie 1, 00180 Helsinki. Perille pääsee raitiovaunulla 8 Marian sairaalan pysäkiltä, busseilla 20x , 21BX ja 21V Länsiväylän bussipysäkiltä tai metrolla Ruoholahden asemalta.

Helsingin Akateemiset Naiset ry:n syksy käynnistyy Lapinlahden Lähteellä. Tapaamme Lähteen kahvilassa, jossa jokaisella mahdollisuus ostaa ja nauttia kahvilan antimia.

Oppaanamme toimii toimintaterapeutti, kirjoittaja ja joogaopettaja Katja Liuksiala. Klo 17.30 alkaen tutustumme niin kulttuurihistoriallisesti merkittävään sairaalarakennukseen kuin alueen historiaan.

Tule mukaan ja koe uusia kulttuurielämyksiä hyvässä seurassa!

—————————————-

7.6. klo 18-22 Helsingin Akateemiset Naiset ry 90 vuotta

Tervetuloa iloiseen kesäjuhlaan ravintola Uunisaareen.
—————————————-

15.5. klo 17.00 Vierailu Taidekoti Kirpilään

 

Paikka: Pohjoinen Hesperiankatu 7, 6.krs, 00260 Helsinki

 

Tervetuloa vierailulle taidekoti Kirpilään, joka on lääkäri Juhani Kirpilän (1931–1988) Suomen Kulttuurirahastolle lahjoittama koti. Näytteillä on Kirpilän keräämä suomalaisen taiteen kokoelma. Tutustumme tunnettujen taiteilijoiden teoksiin 1850-luvulta aina 1980-luvulle asti.

 

Helsingin akateemisia naisia opastaa FM Karoliina Arola, joka on erikoistunut Queer-opastukseen, vinoon näkökulmaan taiteen tulkinnassa. Teoksia tarkastellaan uusista, heteronormatiivisia perinteitä rikkovista näkökulmista.

 

Vierailun jälkeen voimme yhdessä siirtyä kahville Cafe TinTin Tangoon, Töölöntorinkatu 7.

—————————————–

26.4. klo 17.30-19 Virittäydy vappuun iloisesti laulaen!

Paikka: Kalevankatu 16 B (sisäpiha)

Tarjolla tippaleipiä ja simaa!

Helsingin Akateemiset Naiset ry järjestää Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi lauluiltoja.
Nyt vuorossa ovat keväiset sävelmät ja vappulaulut. Lauluillat ohjaa pianosäestyksin laulupedagogi, musiikkitieteen tutkija, mezzosopraano Riikka Siltanen.

—————————————–

Tiistai 7.3.2017 klo 17 – 19.30 Tervetuloa Mielenterveysseuraan!

Toivoa, iloa ja voimaa

Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki
(Länsi-Pasila, raitiovaunu 7A)
Tarjolla pientä suolaista ja makeaa kahvin ja teen kera.Suomen Mielenterveysseura on maailman vanhin kansalaisjärjestö. Sen perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Seura on perustettu vuonna 1897 ja juhlii tänä vuonna jo 120-vuotista taivaltaan.Johtaja Marjo Hannukkala esittelee meille seuran toimintaa ja ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi. Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen kokonaisterveyttä.  Asiantuntija Maarit Lassander opastaa ajankohtaiseen mindfulness-taitojen opetteluun. Kuulemme myös kuvatyöskentelystä Vennyn ja Eeron ihanilla taidekuvilla

—————————————–

2.2.2017 Vierailu Suomen Kansallisoopperaan ja Georges Bizetin esitykseen Carmen

Tutustuminen oopperataloon klo 17.00 alkaen ja illan esitys klo 19.00.

Helsingin Akateemiset Naiset ry:n juhlavuosi käynnistyy lumoavilla hetkillä oopperassa. Jäsenillä on mahdollisuus tutustua KANSALLISOOPPERAN toimintaan ja oopperataloon klo 17 – 18. Kiertokäynnin jälkeen näemme Georges Bizetin oopperan CARMEN klo 19.00 – 22.15.

Sitovat ilmoittautumiset helsinginakateemisetnaiset(at)gmail.com. Tilaisuuden hinta on jäsenille 30 euroa, joka sisältää oopperalipun 2. rivillä, tutustumisen oopperataloon ja väliaikatarjoilun parvilämpiössä. Paikkoja on rajoitetusti.

—————————————–
14.12. klo 18.00 Helsingin Akateemisten Naisten pikkujouluilta

Tapaaminen Helsingin Kaupunginmuseon ala-aulassa Aleksanterinkatu 16, 00170 Helsinki klo 18.

Ravintola SUNN klo 19.00 Aleksanterinkatu 26, 2. krs, 00170 Helsinki

Pikkujouluilta käynnistyy yhteisin joululauluin Helsingin Kaupunginmuseon ala-aulassa.
(Ohjelmanmuutos Katajanokan Altaan remontin takia)

HelsinkiIllalliselle siirrymme klo 19 mennessä Ravintola SUNNiin.

—————————————–
16.10. klo 16.00-17.30 Vierailu Työeläkevakuuttajat Telaan
Tela on lakisääteistä työeläketurvaa hoitavien työeläkevakuuttajien etujärjestö. Kuulemme Telan toimitusjohtajan Suvi-Anne Siimeksen vinkkejä miksi ja mistä näkökulmista naisen kannattaa miettiä eläkettään jo työuransa aikana. Saamme myös kuulla, miten eläke-eroja voitaisiin kaventaa entisestään naisten ja miesten välillä.

—————————————–
12.10. klo 17 Vierailu Naisen Aavaan

Kuulemme aiheesta NAISEN AIVOTERVEYS. Paikka: Lääkärikeskus Aava, Kamppi

—————————————–
22.9. klo 18-20 Naiset ja kulttuurin muutos Ugandassa

Tervetuloa Helsingin Akateemiset Naiset ry:n ja Töölön seurakunnan yhdessä järjestämään tilaisuuteen. Paikkana on Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4.

—————————————–
25.8. 2016 klo 18.00 Vierailu Mafka & Alakoski Lasigalleriaan
Osoite: Iso Roobertinkatu 19
Tilaisuus on maksuton
Tervetuloa tutustumaan pieneen lasipajaan, Mafka & Alakoski Lasigalleriaan. Se on Suomessa ainoa, joka on keskittynyt ja erikoistunut yksinomaan lasitaiteeseen. Uusi galleria haluaa raivata tilaa nykytaiteelle. Tilaisuudessa saamme tutustua Marja Hepo-ahon ja Kari Alakosken ponnisteluihin suomalaisen lasitaiteen eteen.

—————————————–
16.6.2016 klo 17.30 Illallisristeily pianomusiikin säestyksellä

Paikka: Kauppatori, Vanhan Kauppahallin takana sijaitseva laituri
Osallistumismaksu 10 €
Helsingin Akateemiset Naiset ry tarjoaa jäsenilleen illallisristeilyn kauniissa saaristomaisemissa tunnelmallisen ja korkeatasoisen pianomusiikin parissa!
Huipputaitava ja monipuolinen pianotaiteilija Janne Maarala viihdyttää laivalla yleisöä. Kesän musiikillinen menu koostuu elokuvamusiikin klassikoista, suurten viihdesäveltäjien helmistä, Sibeliuksen ja Merikannon sävellyksistä, ikimuistoisista valsseista ja tangoista sekä jazzmusiikista.

—————————————–
18.4.2016 klo 17.00 Pääkaupunkiseudun akateemisten naisten After Work –tapahtuma
Tilaisuuden alustus: tietokirjailija Liisa Liimatainen. Keskustelussa mukana myös prof., oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Paikka: Freda 39 C 22, 00120 Helsinki (Naisjärjestöjen keskusliiton kokoustila, 2.krs)
YLE:n ulkomaankirjeenvaihtajana työskennellyt tietokirjailija Liisa Liimatainen kertoo kokemuksistaan toimittajana ja kirjailijana Lähi-Idän maissa. Ajankohtainen katsaus tuo esille myös Euroopan tapahtumat viime viikkoisten iskujen valossa. Keskustelijana on mukana myös professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta.

—————————————–
9.3.2016 klo 17.00 Vierailu Marttaliitossa: Elämä on parasta itse tehtynä

Paikka: Lapinlahdenkatu 3 A, 6. krs, 00180 Helsinki.
Tilaisuus on akateemisille naisille maksuton.
Toiminnanjohtaja, päätoimittaja TM Marianne Heikkilä kertoo Marttojen monipuolisesta toiminnasta ja siitä miten Marttaliitto on uudistunut ja kasvanut juuriaan unohtamatta.
—————————————–
17.2.2016 klo 16-18 Naiset yrittävät Suomen nousuun –seminaari
Paikka: Pikkuparlamentin auditorio (Arkadiankatu 3, Helsinki)
Tervetuloa Eduskunnan naisverkoston ja Suomen Akateemisten Naisten Liiton naisyrittäjäseminaariin!
Tänään puhutaan paljon yrittäjyydestä, mutta onko se todellinen vaihtoehto akateemiselle naiselle toteuttaa unelmaansa, työllistyä ja työllistää muitakin. Miten yliopisto valmentaa siihen? Moni saattaa uskaltaa vielä perustaa yrityksen, mutta uskaltaako laajentaa sitä. Mikä on naisyrittäjän sosiaaliturva, uskaltaako hän hankkia lapsia? Tule keskustelemaan aiheesta poliittisten päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa
—————————————–
16.2.2016 klo 16.30 – 18 Sinebrychoffin taidemuseo: Venäläisen taiteen mestarit Aivazovista Repiniin
Opastettu vierailu on akateemisille naisille maksuton.
Osoite: Bulevardi 40, 00120 Helsinki
Näyttely esittelee monipuolisesti 1800-luvun venäläistä taidetta romanttisista näkymistä aina henkilökuvien elävään realismiin. Esillä on muun muassa taiturimaisia merimaalauksia, maalaiselämän seesteisiä tunnelmia, satuaiheita ja muotokuvia. Teoksia on esillä noin kolmeltakymmeneltä taiteilijalta suomalaisista taidekokoelmista, mukana myös ensimmäistä kertaa julkisesti esiteltäviä teoksia yksityisistä kokoelmista

 

 

Talven tulevia tapahtumia

Suunnitteilla näyttelijä, tohtori Seela Sellan vierailu.

 

25.11. klo 14 The Larks -yhtyeen konsertti ja jouluglögit

The Larks

Lennä, oi aatos! – suomalaisia naissäveltäjiä

Paikka: Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13

The Larks -yhtyeen konsertissa kuullaan suomalaisten naissäveltäjien tuotantoa 1800-luvulta nykypäivään saakka. The Larks -yhtyeessä esiintyvät mezzosopraano Riikka Siltanen, pianisti Lotta Pettinen-Diaby, viulisti Katri Mustonen sekä alttoviulisti Anja Syvälähde.

Konserttiin on vapaa pääsy, vapaaehtoinen käsiohjelma 10 €. Museon pääsymaksu 12€/10€/Museokortti.

Konsertin jälkeen tervetuloa ravintola Manalaan jouluglögille. Manalassa on mahdollisuus nauttia hyvää Manalan ruokaa omakustanteisesti.

Ilmoittautuminen su 11.11.18 mennessä helsinginakateemisetnaiset(at)gmail.com. Ilmoitatko samalla haluatko ruokailla.

HAN Amos Rexissä

Viisitoista hanilaista vieraili Amos Rexissä perjantaina 28.9.2018. Karita Kuusisto, MSc in Modern and Contemporary Art, yhdistyksemme hallituksen jäsen, kertoi meille sekä ihkauudesta Amos Rex -taidemuseosta että teamLabin digitaalisella teknologialla loihtimasta Massless-näyttelystä.

Katon kurkistusaukko

Museon kurkistusaukoista olemme yhteydessä ulkomaailmaan, näemme taivaan ja pilvet, niin, ja kurkistusaukkojen luo kiivenneet ihmiset, joille voimme vilkuttaa alhaalta. Aulan Enso, yhdellä viivalla piirretty kaksiulotteinen ympyrä muuntuu ja pyörii kolmiulotteisesti.

Karita Kuusisto ja Enso

Massattoman Massless-näyttelyn mustien aaltojen Black Waves -huoneesta pääsemme graffitiluontoon huoneeseen Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn. Huoneessa on seiniä, joille kuvastuu liikkuvaa virtuaaliluontoa, ja peilejä, jotka eksyttävät muutamat meistä hetkeksi. Kun koskemme seinää, siihen kasvaa uusia virtuaalikasveja, joiden seassa perhoset lentelevät. Voisimme itsekin piirtää uusia olentoja ja skannata niitä liitelemään graffitiluontoon.

Kosketus Graffitiluonnossa

Vortex of Light Particles -huoneen katossa on kuin musta aukko, johon huoneen seinillä liikkuvat esineet ja valot näyttävät pyörteinä katoavan. Huoneen halkaisee ihmisjono, joka pyrkii näyttelyn viimeiseen huoneeseen.

Musta aukko

Kello on kuitenkin niin paljon, että emme liity jonoon vaan siirrymme tutustumaan Sigurd Frosteruksen kokoelmaan. Oppaamme poimii sieltä pointillista tyyliä edustavan Paul Signacin teoksen The Seine Grenelle vuodelta 1899. Mitä taiteilija viestittääkään kuvatessaan nousevaa kaupungistumista ja teollistumista kauniilla pastellisävyillä?

Kiitos vierailun järjestämisestä Helsingin Akateemiset Naiset ry:n ohjelmatoimikunnalle sekä erityisesti asiantuntevalla oppaallemme Karita Kuusistolle.

Teksti ja kuvat: Eija Kalliala, VTM

19.11. klo 17 Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) vuosikokous Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella Espoossa

Kokousta edeltää kaikille avoin keskustelutilaisuus klo 16-17.

Puheenjohtajan syyskirje

Hyvät Helsingin Akateemiset Naiset ry:n jäsenet!

Ennätyksellisen helteinen kesä taittuu hiljalleen syksyyn, vaikka lämpöä riittää edelleen. Vilkas toiminta- ja tapahtumasyksy on käynnistynyt.

Yhdistyksemme ensimmäinen tapahtuma – jäsenilta, joka oli valmisteltu erityisesti uusille jäsenille – toteutui elokuun lopulla. Tiedossa on monta mielenkiintoista ajankohtaista yhteiskunnallista tilaisuutta ja  kulttuuritapahtumaa tulevan syksyn aikana. Tutustuminen vasta-avattuun Amos Rex -taidemuseoon 28.9 on varmasti mieleenpainuva kokemus. Näkymiä tulevaisuuden työelämään ja sen akateemisesti koulutetuille naisille tarjoamiin mahdollisuuksiin ennakoimme 10.10. Työn murros -seminaarissa, jonka pääkaupunkiseudun yhdistykset järjestävät yhteistyössä osana SANL ry:n seminaarisarjaa. Palvelumuotoiluun eli palvelujen tuotekehitykseen perehdymme 18.10. Yhdistyksen vuosikokous on marraskuussa ja syyskauden päätteeksi laulamme kauneimpia joululauluja perinteiseen tapaan.

Yhdistyksemme jäseniä osallistuu naisjärjestöjen ja -verkostojen tilaisuuksiin mm. 19.9. Kansalaisinfon Minna Canth 1844-2018 – tasa-arvo tänään tilaisuuteen, 6.10. Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL) vuosikokoukseen Raumalla, ja 19.11. Naisjärjestöjen keskusliiton (NJKL) vuosikokoukseen Aalto-yliopiston Espoon kampuksella. Vuosikokousta edeltää keskustelutilaisuus.

Tässä on joitakin tiedossa olevia tapahtumia ja uusia valmistellaan.  Yhdistyksen kotisivuilla ja facebook-sivuilla sekä sähköpostitse lähetetyissä jäsentiedotteissa niistä lisätietoa, kun aikataulut ja ohjelmat varmistuvat.

Luvassa on varmasti värikäs syksy, sillä ensi kevään moniin vaaleihin valmistautuminen aktivoi yhteiskunnallista keskustelua. Kannustan meitä kaikkia olemaan mukana keskusteluissa ja osallistumaan tulevaisuuden muotoiluun.

Kirpeän raikkaita syyspäiviä!

Leea Paija

HANin varapuheenjohtaja Marjo Hannukkala Mieli-lehdessä: Jokaisessa lapsessa on vahvuuksia ja voimavaroja

Artikkelissa Marjo Hannukkala kertoo, kuinka lasten ja nuorten vahvuuksia ja voimavaroja voidaan lisätä. Lue artikkeli

Helsingin Akateemiset Naiset ry käynnisti syyskauden perinteisessä Uusien illassa

Tutustuminen uusiin akateemisiin sisariin soljuu elokuisena iltana vilkkaan vapaamuotoisen keskustelun lomassa. Jäsenet kertovat niin koulutuksesta kuin monipuolisista työurista. Monitieteellinen seura luo koulutetuille naisille ainutlaatuiset mahdollisuudet verkostoitua uusillekin urille.

Vireä tapahtumatoiminta, tiedon jakaminen, naisen aseman, koulutuksen ja sivistyksen edistäminen houkuttelevat yhä useammin osallistumaan yhdessä ja vaikuttamaan. Tuttavien suositukset, vapaaehtoistoiminta ja sosiaalinen media ovat tuoneet yhdistykseen kahden viime vuoden aikana jo yli 30 uutta jäsentä.

Satu Keiski-Toni

Puheenjohtaja Leea Paija esitteli yhdistyksen toimintaa ja Työn murros -seminaarin ohjelmaa. 

 

 

 

 

 

Varapuheenjohtaja Marjo Hannukkala kertoi työstään Mielenterveysseuran johtajana.

 

 

 

 

 

Kunniajäsen Riittamaija von Weissenberg-Hartiala oli iloinen yhdistyksen kehityksestä ja aktiivisesta toiminnasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Invalidiliiton viestintäjohtaja Sinikka Rantala kertoo kansainvälisestä urastaan.

 

 

 

Helsingin Akateemiset Naiset ry:n kevätkausi päättyi kesäiseen retkeen

Kohteemme oli Villa Kokkonen, jonka 69-vuotias Alvar Aalto suunnitteli Joonas Kokkosen kodiksi. Säveltäjällä oli siellä puitteet Viimeiset kiusaukset -teoksen luomiseen. Innostunut isäntäväki tarjosi asiantuntevan opastuksen ja herkullisen aterian, jotka maustoivat retkemme erittäin onnistuneesti.

Kiitos kevään tapahtumia järjestäneille ja niihin osallistuneille jäsenillemme! Kesällä keräämme voimia varastoon syksyn toimintaan.

Kauniita kesäisiä päiviä!