Yhteystiedot

helsinginakateemisetnaiset(at)gmail.com

Hallituksen jäsenet, vastuualueet ja yhteystiedot                                

VTM Helena Hiila-O’Brien
puheenjohtaja
050 516 6287
hiilahelena(at)gmail.com

FM Leea Paija
varapuheenjohtaja
050 552 0791
leea.paija(at)elisanet.fi

KL Marjo Hannukkala
040 581 1068
marjo.hannukkala(at)kolumbus.fi

KTM Kirsi Kausamo
verkkoviestintävastaava
0400 402 461
kkausamo(at)gmail.com

FM Raija Koistinen
0500 871 583
raija.koistinen(at)pp1.inet.fi

FM, YTM Anna Kärkkäinen
sihteeri
044 327 9720
anna.katri.karkkainen(at)gmail.com

EHL Helena Pettinen
050 413 6753
helena.pettinen(at)kolumbus.fi

FM Liisa Saarelainen
taloudenhoitaja
050 550 7543
lissu.saarelainen(at)elisanet.fi

TM, laulupedagogi Riikka Siltanen
050 5010 138
riikka.siltanen(at)alumni.helsinki.fi

VTM Satu Keiski-Toni
Asiamies, hallinto ja rahasto
040 505 1860
satu.keiski(at)gmail.com

Ilmoittautumiset:
helsinginakateemisetnaiset(at)gmail.com