Skip to Content

11.12.2018
Helsingin Akateemiset Naiset ry:n jäsenten kokemuksia ja odotuksia yhdistystoiminnalle

Juuri julkaistun jäsentutkimuksen mukaan yhdistyksen tärkeimpinä tehtävinä nähtiin naisten aseman edistäminen, vertaistuki, tiedon jakaminen ja virkistystoiminta. Toimiminen yhdistyksessä merkitsi jäsenilleen yhteisöllisyyttä, ja siihen lähdettiin usein tuttavien suosituksesta.

Kehitettävinä asioina nähtiin mm. eri-ikäisten jäsenten osaamisen ja kokemuksen jakaminen, nuorten jäsenten aktivoiminen sekä pienryhmätoiminta.

Tutkimuksen suoritti Minna Jyrkiäinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja se löytyy kokonaisuudessaan sivulta ww.theseus.fi/handle/10024/154613.


05.12.2018
Tutkimus HANin ikääntyineiden jäsenten hyvinvoinnista

Terveydenhoitaja (YAMK) Mari Häkkisen opinnäytetyö Metropolia ammattikorkeakoulussa on hyväksytty kiitettävällä arvosanalla.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Helsingin Akateemiset Naiset ry:n eläkeikäisten jäsenten käsityksiä hyvinvoinnista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä sekä heidän toiveitaan järjestötoiminnalle hyvinvointinsa edistämiseen liittyen.

Voit lukea tutkimuksen kokonaisuudessaan Theseus-tietokannasta.

 

 


22.10.2018
Työn murros -seminaarin materiaalit

TYÖN MURROS –SEMINAARIN TIIVISTELMÄT 10.10.2018
SAMMANFATTNINGARNA AV SEMINAREN 10.10.2018

Vuonna 2016 EVA:n raportissa Robotit töihin. Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? Väitettiin, että Suomessa ainakin 20 % sairaanhoitajien ja lähihoitajien työtehtävistä pystyttäisiin korvaamaan robotiikan avulla 2–3 vuodessa. Menikö ennustus pieleen vai mistä johtuu se, että robotiikkaa ei ole otettu käyttöön hoito- ja hoivatyössä?

I EVA:s rapport från år 2016 Robotarna i arbete. Maskinerna kom – vad händer på arbetsplatserna? påstods, att i Finland åtminstone 20 % av sjukskötarnas och närvårdarnas arbetsuppgifter skulle kunna ersättas med hjälp av robotik inom 2-3 år. Gick prognosen snett eller vad beror det på att robotiken ännu inte tagits i bruk inom vård- och omsorgssektorn.

-Jaana Parviainen-

Työn sanotaan olevan murroksessa. Kokoaikaisten ja pysyvien työsuhteiden arvellaan korvautuvan osa- ja määräaikaisuuksilla, vastentahtoisen yksinyrittäjyyden yleistyvän ja työurien pirstoutuvan. Tilastot eivät kuitenkaan tue näin pessimististä kuvaa uudesta työelämästä. Kokoaikaiset ja vakaat palkkatyösuhteet ovat edelleen vallitseva työntekemisen muoto. Työelämässä kuitenkin riittää epäkohtia. Työmarkkinat ovat vahvasti segregoituneet naisten ja miesten töihin, minkä lisäksi työhön liittyvä syrjintä aiheuttaa ongelmia.

Arbetet sägs vara i ett brytningsskede. Heldags- och varaktiga arbetsförhållanden antas ersättas med deltids- och visstidsanställningar. Ofrivilligt ensamföretagande blir allmännare och arbetskarriärerna splittras. Statistiken stöder ändå inte en så pessimistisk syn på det nya arbetslivet. Heltids- och bestående lönearbetsförhållanden är fortfarande den rådande formen av arbete. Det finns ändå nog med missförhållanden i arbetslivet. Arbetsmarknaden är kraftigt segregerad i kvinnors och mäns arbeten, förutom att arbetsrelaterad diskriminering förorsakar problem.

-Pasi Pyöriä-

Työelämän monimutkaistuessa organisaatioiden kannattaa etsiä uusia toimintatapoja ja rikastaa käsitystä johtajuudesta. Kun yrityksen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, organisaation oppimis- ja muuntautumiskyky on luultavasti keskeisempää kuin toiminnan tehokkuuden tavoittelu. Tällöin organisaation kannattaisi tukea työyhteisön itseohjautuvuutta.

Itseohjautuvuutta ei voida saavuttaa ilman johdon vahvaa tukea. Itseohjautuvuus myös vaatii johtajilta uusia taitoja. Hallinnollisen otteen sijaan, johtajien pitäisikin pystyä johtamaan yhteisöllistä pohdintaa toimintaympäristön haasteista ja yrityksen tavoitteista, sekä auttaa työntekijöitä kaikin keinoin menestymään työssään ja saavuttamaan yhteisiä tavoitteita. Tällaisessa organisaatiossa johtaminen on palveluammatti.

Då arbetslivet blir alltmer komplicerat, lönar det sig för organisationerna att söka nya tillvägagångs sätt och att berika uppfattningen om ledarskap. Då företagens verksamhetsmiljö ständigt förändras, är troligen organisationernas inlärnings- och omvandlingsförmåga centralare än strävan efter verksamhetens effektivitet. Då skulle det löna sig för organisationerna att främja självstyrande arbetskollektiv.

Man kan inte uppnå självstyrandet utan ledningens starka stöd. Självstyrandet kräver också nya färdigheter av ledarna. I stället för ett administrativt grepp, borde ledarna kunna leda kollegialt begrundande av utmaningarna i verksamhetsmiljön och av företagets mål, samt att hjälpa arbetstagaren att på alla sätt lyckas i sitt arbete och att uppnå gemensamma mål. I en sådan organisation är ledarskapet ett serviceyrke.

-Sami Jantunen-

Tulevaisuudessa lähin kollegasi voi olla tekoäly tai robotti. Luovuus ja monimutkaisten ongelmien ratkominen sujuvat kuitenkin paremmin ihmiseltä. Työelämässä taidot vanhenevat entistä nopeammin. Jatkuva oppiminen onkin keskeinen työelämätaito. Onneksi siihen on monia keinoja.

I framtiden kan din närmaste kollega vara artificiell intelligens eller en robot. Att vara kreativ och att lösa komplexa problem går ändå bättre för människan. I arbetslivet föråldras färdigheterna snabbare än tidigare. Ett kontinuerligt lärande är en central färdighet för arbetslivet. Lyckligtvis finns det många sätt att förverkliga det.

-Susanna Bairoh-

Seminaarin verkkotallenne on katsottavissa tästä linkistä.

Seminariet spelades in i sin helhet och kan ses från den här länken.


02.10.2018
HAN Amos Rexissä

Viisitoista hanilaista vieraili Amos Rexissä perjantaina 28.9.2018. Karita Kuusisto, MSc in Modern and Contemporary Art, yhdistyksemme hallituksen jäsen, kertoi meille sekä ihkauudesta Amos Rex -taidemuseosta että teamLabin digitaalisella teknologialla loihtimasta Massless-näyttelystä.

Katon kurkistusaukko

Museon kurkistusaukoista olemme yhteydessä ulkomaailmaan, näemme taivaan ja pilvet, niin, ja kurkistusaukkojen luo kiivenneet ihmiset, joille voimme vilkuttaa alhaalta. Aulan Enso, yhdellä viivalla piirretty kaksiulotteinen ympyrä muuntuu ja pyörii kolmiulotteisesti.

Karita Kuusisto ja Enso

Massattoman Massless-näyttelyn mustien aaltojen Black Waves -huoneesta pääsemme graffitiluontoon huoneeseen Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn. Huoneessa on seiniä, joille kuvastuu liikkuvaa virtuaaliluontoa, ja peilejä, jotka eksyttävät muutamat meistä hetkeksi. Kun koskemme seinää, siihen kasvaa uusia virtuaalikasveja, joiden seassa perhoset lentelevät. Voisimme itsekin piirtää uusia olentoja ja skannata niitä liitelemään graffitiluontoon.

Kosketus Graffitiluonnossa

Vortex of Light Particles -huoneen katossa on kuin musta aukko, johon huoneen seinillä liikkuvat esineet ja valot näyttävät pyörteinä katoavan. Huoneen halkaisee ihmisjono, joka pyrkii näyttelyn viimeiseen huoneeseen.

Musta aukko

Kello on kuitenkin niin paljon, että emme liity jonoon vaan siirrymme tutustumaan Sigurd Frosteruksen kokoelmaan. Oppaamme poimii sieltä pointillista tyyliä edustavan Paul Signacin teoksen The Seine Grenelle vuodelta 1899. Mitä taiteilija viestittääkään kuvatessaan nousevaa kaupungistumista ja teollistumista kauniilla pastellisävyillä?

Kiitos vierailun järjestämisestä Helsingin Akateemiset Naiset ry:n ohjelmatoimikunnalle sekä erityisesti asiantuntevalla oppaallemme Karita Kuusistolle.

Teksti ja kuvat: Eija Kalliala, VTM


11.09.2018
Puheenjohtajan syyskirje

Hyvät Helsingin Akateemiset Naiset ry:n jäsenet!

Ennätyksellisen helteinen kesä taittuu hiljalleen syksyyn, vaikka lämpöä riittää edelleen. Vilkas toiminta- ja tapahtumasyksy on käynnistynyt.

Yhdistyksemme ensimmäinen tapahtuma – jäsenilta, joka oli valmisteltu erityisesti uusille jäsenille – toteutui elokuun lopulla. Tiedossa on monta mielenkiintoista ajankohtaista yhteiskunnallista tilaisuutta ja  kulttuuritapahtumaa tulevan syksyn aikana. Tutustuminen vasta-avattuun Amos Rex -taidemuseoon 28.9 on varmasti mieleenpainuva kokemus. Näkymiä tulevaisuuden työelämään ja sen akateemisesti koulutetuille naisille tarjoamiin mahdollisuuksiin ennakoimme 10.10. Työn murros -seminaarissa, jonka pääkaupunkiseudun yhdistykset järjestävät yhteistyössä osana SANL ry:n seminaarisarjaa. Palvelumuotoiluun eli palvelujen tuotekehitykseen perehdymme 18.10. Yhdistyksen vuosikokous on marraskuussa ja syyskauden päätteeksi laulamme kauneimpia joululauluja perinteiseen tapaan.

Yhdistyksemme jäseniä osallistuu naisjärjestöjen ja -verkostojen tilaisuuksiin mm. 19.9. Kansalaisinfon Minna Canth 1844-2018 – tasa-arvo tänään tilaisuuteen, 6.10. Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL) vuosikokoukseen Raumalla, ja 19.11. Naisjärjestöjen keskusliiton (NJKL) vuosikokoukseen Aalto-yliopiston Espoon kampuksella. Vuosikokousta edeltää keskustelutilaisuus.

Tässä on joitakin tiedossa olevia tapahtumia ja uusia valmistellaan.  Yhdistyksen kotisivuilla ja facebook-sivuilla sekä sähköpostitse lähetetyissä jäsentiedotteissa niistä lisätietoa, kun aikataulut ja ohjelmat varmistuvat.

Luvassa on varmasti värikäs syksy, sillä ensi kevään moniin vaaleihin valmistautuminen aktivoi yhteiskunnallista keskustelua. Kannustan meitä kaikkia olemaan mukana keskusteluissa ja osallistumaan tulevaisuuden muotoiluun.

Kirpeän raikkaita syyspäiviä!

Leea Paija


31.08.2018
HANin varapuheenjohtaja Marjo Hannukkala Mieli-lehdessä: Jokaisessa lapsessa on vahvuuksia ja voimavaroja

Artikkelissa Marjo Hannukkala kertoo, kuinka lasten ja nuorten vahvuuksia ja voimavaroja voidaan lisätä. Lue artikkeli


31.08.2018
Helsingin Akateemiset Naiset ry käynnisti syyskauden perinteisessä Uusien illassa

Tutustuminen uusiin akateemisiin sisariin soljuu elokuisena iltana vilkkaan vapaamuotoisen keskustelun lomassa. Jäsenet kertovat niin koulutuksesta kuin monipuolisista työurista. Monitieteellinen seura luo koulutetuille naisille ainutlaatuiset mahdollisuudet verkostoitua uusillekin urille.

Vireä tapahtumatoiminta, tiedon jakaminen, naisen aseman, koulutuksen ja sivistyksen edistäminen houkuttelevat yhä useammin osallistumaan yhdessä ja vaikuttamaan. Tuttavien suositukset, vapaaehtoistoiminta ja sosiaalinen media ovat tuoneet yhdistykseen kahden viime vuoden aikana jo yli 30 uutta jäsentä.

Satu Keiski-Toni

Puheenjohtaja Leea Paija esitteli yhdistyksen toimintaa ja Työn murros -seminaarin ohjelmaa. 

 

 

 

 

 

Varapuheenjohtaja Marjo Hannukkala kertoi työstään Mielenterveysseuran johtajana.

 

 

 

 

 

Kunniajäsen Riittamaija von Weissenberg-Hartiala oli iloinen yhdistyksen kehityksestä ja aktiivisesta toiminnasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Invalidiliiton viestintäjohtaja Sinikka Rantala kertoo kansainvälisestä urastaan.

 

 

 


25.06.2018
Helsingin Akateemiset Naiset ry:n kevätkausi päättyi kesäiseen retkeen

Kohteemme oli Villa Kokkonen, jonka 69-vuotias Alvar Aalto suunnitteli Joonas Kokkosen kodiksi. Säveltäjällä oli siellä puitteet Viimeiset kiusaukset -teoksen luomiseen. Innostunut isäntäväki tarjosi asiantuntevan opastuksen ja herkullisen aterian, jotka maustoivat retkemme erittäin onnistuneesti.

Kiitos kevään tapahtumia järjestäneille ja niihin osallistuneille jäsenillemme! Kesällä keräämme voimia varastoon syksyn toimintaan.

Kauniita kesäisiä päiviä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.02.2018
Puheenjohtajan kevätkirje

Talvi ehti tavoittaa meidät ennen kuin se lähes samaan aikaan taittuu kohti kevättä. Helsingin Akateemiset Naiset ry:n hallitus, jossa on puolet edellisen kauden jäseniä ja puolet uusia voimia, on pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Järjestäytymisen lisäksi tarkensimme kokouksessa vuoden toimintasuunnitelmaa tapahtumatasolle.

Yhdistyksen toimintalupauksen mukaan tarjoamme toiminta-alustan ja verkostoitumismahdollisuuksia toimintaryhmille liittyypä ryhmien toiminta koulutettujen naisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttamiseen tai monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen.
Paija
Meille yhdistyksen toimintaa suunnitteleville ja toteuttaville on ensiarvoisen tärkeää olla tietoisia siitä, mitä jäsenet toiminnaltamme odottavat. Tämän toimintavuoden aikana saamme opinnäytetöiden avulla tietoa jäsenistömme odotuksista ja erityisesti ikääntyneiden akateemisten naisten hyvinvoinnista ja toiveista.

Tutkimustieto auttaa kohdentamaan toimintamme suuntaa ja vahvistaa verkostoitumistamme samojen teemojen parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Kattojärjestömme SANL ja muut naisjärjestöt nostavat vuoden aikana esiin työelämän ennakoidun murroksen seminaareissa ja tapahtumissa. Yhdistyksemme on mukana hahmottamassa akateemisesti koulutettujen naisten työelämän tulevaisuudenkuvaa.

Edellä kuvaamaani toimintaan kutsumme kaikkia yhdistyksen jäseniä ja akateemisesti koulutettuja naisia. Tervetuloa mukaan tapahtumiin, tilaisuuksiin ja toimintaryhmiin!

Leea Paija
puheenjohtaja


13.12.2017
Puheenjohtajan joulukirje

Niin vain vuosi 2017 on jo melkein joulussa. 100 vuotta Suomen itsenäisyyttä on takana ja sadasensimmäinen itsenäisyysvuosi alkanut. Helsingin Akateemiset Naiset juhli 90 toimintavuottaan kesäkuussa Helsingin Uunisaaressa.  Itsenäisyyden juhlinnassa ylistettiin tasa-arvoa ja koulutuksen merkitystä. Molemmat akateemisten naisten vuosikymmenten aikana ajamia asioita.  Ilman noita ominaisuuksia Suomi tuskin olisi kehittynyt nykyaikaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Onnea Suomi ja onnea Helsingin Akateemiset Naiset!

Leea Paija ja Helena Hiila-O'Brien

Leea Paija ja Helena Hiila-O’Brien

Tänä syksynä olen luopunut kahdesta minulle tärkeästä asiasta. Keskustassa yli kaksikymmentä vuotta asuneena otin ja muutin lähemmäs luontoa, Lauttasaareen.  Kahvilat, elokuvat, konsertit, jne.  olivat keskustassa vain kävelymatkan päässä. Vaikken niissä niin paljon käynytkään jo tietoisuus siitä, että voisin koska tahansa vain pistäytyä sisään on olut tärkeää. Mutta sitten aloin yhä enemmän kaipaamaan luontoa, että ikkunastani näkisin puita tiiliseinän sijasta, että voisi käydä aamukävelyllä metsässä kivikatujen sijasta, että olisipa parveke ja näkisinpä merta. Täällä nyt olen, joka aamu tarkistan vieläkö joutsen ui läheisellä merenlahdella. Keskustan ilot ovat bussi- /metromatkan takana.

Helsingin Akateemisten Naisten puheenjohtajana olen ollut neljä vuotta ja tänä syksynä luovuin tehtävästä. Satuin puheenjohtajaksi aikana, jolloin yhdistys sai suuren perinnön ja siitä johtuvan mahdollisuuden kehittää toimintaansa. Perinnön vastaanottaminen oli monimutkainen prosessi. Samoin omaisuuden realisoiminen järkevään muotoon vaati aikaa, työtä ja osaamista. Päätimme palkata asiamiehen, Satu Keiski-Tonin hoitamaan käytännön järjestelyjä. Samalla siirryimme toimintamalliin, jossa osa yhdistyksen hallinnollisesta työstä siirrettiin ammattilaisen tehtäväksi. Uusi hallitus päättää miltä osin tätä järjestelyä on syytä jatkaa.

Sadulle suuri kiitos erinomaisesti tehdystä työstä: Perinnön järjestely on nyt saatettu loppuun. Huoneisto myyty ja varat sijoitettu kilpailutuksen jälkeen varainhoitoyhtiö FIM:iin, toivottavasti turvallisesti ja tuloa tuottavasti. Norko – Turjan Rahastolle on vahvistettu säännöt ja perustettu hoitokunta. Sääntöjen mukaan tuottoa ja sääntöuudistuksen jälkeen myös pääomaa on mahdollista käyttää jäsenistön parhaaksi ja ikääntyneiden naisten hyvinvointia tukevalla tavalla. Näin kaikenikäiset yhdistyksen jäsenet voisivat saada iloa ja hyötyä perinnöstä. Jatkossakin on syytä muistaa, että testamentin tahtona oli ”vanhainkotirahasto”. Vaikka vanhainkodin perustaminen ei ole enää tarpeellista eikä mahdollistakaan on toiminnassa huomioitava erityisesti ikääntyneet naiset. Se voidaan tehdä yhteistyössä muiden järjestöjen tai säätiöiden kanssa, joilla on osaamista ja kokemusta ikääntyneiden palveluista.

Miten HAN voisi parhaiten tuottaa hyvinvointia ja iloa kaikenikäisille jäsenilleen, vieläpä niin, että eri-ikäiset ja eri koulutus- ja työtaustoista tulevat jäsenet voisivat kokea HAN:n omakseen? Mitä minä olen saanut HAN:lta? Olen voinut tutustua mm. Kirpelän taidekotiin, kuulla asiantuntijoiden selvitystä maailmantaloudesta, laulaa yhdessä maakuntalauluja, saada selkoa eläkejärjestelmän kestävyydestä, tutustua Lapinlahden sairaalan tiloissa tapahtuvaan monipuoliseen toimintaan, osallistua Aateemiset naiset yrittäjinä -seminaariin, jne. Olen myös saanut tutustua mielenkiintoisiin, aktiivisiin naisiin, jotka ovat mukana tasa-arvoa edistävässä toiminnassa. Minusta juuri tässä on HAN:n lisäarvo, olla alustana yhteyksien luomisessa. Naisten keskinäisessä ja organisaatioiden välisessä. Minä liityin Akateemisiin naisiin työurani loppumetreillä. Puheenjohtajuus muodosti ikään kuin pehmeän laskun eläkkeelle siirtymiseen. Vielä oli jotain ”tähdellistä tekemistä” lastenlasten hoidon lisäksi. HAN:n puheenjohtajuus ei ole aina ollut helppoa, mutta mielenkiintoista se on ollut joka hetki.

Nyt taas elämäni on muuttumassa. Tulen olemaan vuosittain jonkin aikaa ulkomailla. Sitähän jo harjoittelin viime vuonna. Silloin itselleni tuli selväksi, että en voi hoitaa HAN:n puheenjohtajan kaltaista luottamustehtävää etätyönä.

Syyskokouksessa HAN:n varapuheenjohtaja, FM Leea Paija valittiin uudeksi puheenjohtajaksi. Saimme erinomaisen puheenjohtajan, aktiivin tasa-arvoihmisen, joka on toiminut mm. Naisjärjestöjen keskusliiton hallituksessa.  Toivotan onnea ja menestystä Leealle ja uudelle hallitukselle sekä HAN:lle kokonaisuudessaan.

Lopuksi ote Anna-Maija Raittilan runosta:

Muutamme, hyvästejä emme heitä.
Vain eri suuntiin kulkee vanha tiemme
Ja kaiken mikä siunannut on meitä,
Me huomaamatta mukanamme viemme…

Hyvää ja rauhallista joulua sekä onnea vuodelle 2018!

Helena

Helsingin Akateemiset Naiset ry:n hallitus 2018:
FM Leea Paija, puheenjohtaja
YTM Heini Ahlberg
KL Marjo Hannukkala
VTM Eija Kalliala
KTM Kirsi Kausamo
FM Raija Koistinen
MSc Karita Kuusisto
YTM Anna Kärkkäinen
VTL, FM Seija Lehtonen
VTT Karoliina Nivari

VTM Satu Keiski-Toni, asiamies, hallinto ja Norko-Turjan rahasto