Työryhmät

Edustus Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL) toimikunnissa ja komiteoissa

Helsingin Akateemisilla Naisilla on perinteisesti ollut vahva edustus myös Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL) toimikunnissa ja komiteoissa. Puheenjohtajamme Helena Hiila-O’Brien toimii Liiton hallituksessa ja on keskushallinnon edustajana Liiton Kansainvälisten asioiden komiteassa. Kansainvälisten asioiden komiteassa vaikuttavat myös jäsenemme Niini Vartia-Paukku ja Taina Thureson.  Helsingin Akateemisista Naisista Niini Vartia-Paukku osallistuu YK:ssa New Yorkissa 12.3.2015 järjestettävään Helvi Sipilä–seminaariin Kansainvälisen Akateemisten Naisten Liiton IFUW:n virallisessa delegaatiossa. Liiton viestintäkomiteassa vaikuttaa Helsingin Akateemisten Naisten varapuheenjohtaja ja viestintävastaava Satu Keiski-Toni sekä Helsingin Akateemisten Naisten rahastonhoitaja Tiina Suvanto sekä jäsenemme Kirsi Kausamo. Tuula Uurtio toimii jäsentoimikunnassa ja Liisa Saarelainen digiajan arjen taidot projektiryhmässä. Satu Keiski-Toni vaikuttaa ja edustaa myös Helsingin Akateemisia Naisia Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksessa. Helsingin vahva edustus naisjärjestöjen ja akateemisten naisten liiton toimielimissä halutaan säilyttää myös jatkossa.

Norko-Turjan rahastotoimikunta

Helsingin Akateemiset Naiset on perustanut rahastotoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella sijoitusomaisuuden turvallista käyttöä ja valmistella esitykset sijoitusomaisuuden tuoton käytöstä. Toimikuntaan kuuluvat:

FM Reija Heinola
Rikosoikeuden professori Terttu Utriainen
FT, liiketoimintajohtaja Katri Luukka
KTM Mirva Anttila
VTM, sosiaalineuvos
Helena Hiila-O’Brien
BBA, MBA, LUT Paula Kuusipalo-Määttä

Halukkuudestaan työ- ja hankeryhmä tai toimikunta- ja komiteatyöskentelyyn (HAN/SANL) voi ilmoittaa Paula Kuusipalo-Määtälle  (paula.kuusipalo-maatta(at)hotmail.fi tai helsinginakateemisetnaiset(at)gmail.com).