Yhdistys

Akateemisesti koulutettujen naisten aseman edistäminen hyvinvoivassa Suomessa on joidenkin mielestä tarpeetonta. Työelämässä todelliseen tasa-arvoon haastaminen vaatiikin rohkeaa esiin astumista yhteiskunnallisena vaikuttajana ja timantinkestävää osaamista. Naisten keskinäinen verkostoituminen ja toistensa tukeminen on vielä nupullaan miesmaailman jo osittain paatuneeseen ”hyvä veli” -järjestelmään nähden. Meidän mahdollisuutemme on siinä, että voimme rakentaa avointa ja rehtiä yhteispeliä.

Toimintatapoina ovat julkiset kannanotot, aktiivinen osallistuminen naisjärjestötoimintaan, keskustelutilaisuudet ja sosiaalinen vuorovaikutus, jäsenten välinen tuki ja kokemusten vaihtaminen.

Epäpoliittinen yhdistys tukee akateemisesti koulutettuja naisia ikään, työuraan tai ihonväriin katsomatta. Helsingin yhdistys toimii aktiivisesti lukutaidottomille maahanmuuttajille suunnatussa Luetaan yhdessä -toiminnassa ja jäsenet ovat koulutetuille maahanmuuttajanaisille suunnatun Auroras-verkoston perustajia.

Helsingin Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtaja on ohjauspalvelujen päällikkö, FM Leea Paija. Palkkatyötään hän tekee erityisopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelujen parissa. Edellisissä työtehtävissä kolmannen sektorin organisaatioissa tutuiksi tulivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen teemat. Vahva suuntautuminen toiminnan kehittämiseen ja laatutyöhön vei hänet lähes kymmeneksi vuodeksi em. kehittämishankkeiden pariin.

Leea Paija vaikutti aiemmin Naisjärjestöjen keskusliiton hallituksessa,  kansainvälisten asioiden sekä järjestö- ja viestintätoimikunnassa. NJKL:n hallitukseen hän tuli pitkäaikaisena Suomen Voimisteluliiton hallituksen jäsenenä ja Suomen voimistelu- ja liikuntaseuran varapuheenjohtajana.

Leea Paijan johtoajatuksena on akateemisesti koulutettujen naisten monipuolisten toimintamahdollisuuksien varmistaminen, olipa kyseessä työelämään osallistuminen, vapaaehtois- ja luottamustoiminta tai harrastustoiminta. Työn ja perheen yhteensovittamisen teemat elämänkaaren eri vaiheissa haastavat löytämään uudenlaisia ratkaisuja yhtäältä lapsiperheiden ja toisaalta ikääntyvien arjen helpottamiseksi. Tulevaisuuden työelämä on ennusteiden valossa olennaisesti erilainen kuin nykyinen, ei vähinten digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avulla.

Yhdessä ja verkostoissa toimien olemme vahvempia, näemme kauemmas ja erilaisia näkökulmia. Motto: ”Vierivä kivi ei sammaloidu”.

Toiminnan tarkoitus ja visio

Yhdistyksen toiminta-ajatus ja tehtävä

Helsingin Akateemiset Naiset ry toimii jäsenilleen yhteyksien rakentajana ja ylläpitäjänä, alustana, jossa eri-ikäset ja eri taustoista tulevat akateemiset naiset tapaavat, tukevat toisiaan, keskustelevat ja vaikuttavat naisten tasa-arvoon ja koulutukseen.

Yhdistys kannustaa jäseniään tutustumaan vahvoihin vaikuttajiin ja pääkaupunkiseudulla toimiviin yhteisöihin ja yrityksiin. Helsingin Akateemiset Naiset ry ottaa entistä paremmin huomioon keskeiset kohderyhmät ja jäsenten yksilölliset tarpeet ja odotukset.

Yhdistyksen rahaston turvin tuetaan ikääntyvien naisten asiaa.

Arvot

  • Yhteyksien rakentaminen
  • Keskinäinen tuki ja osaamisen jakaminen
  • Kansainvälisyys
  • Tasa-arvoinen nainen, koulutus ja työura

Visio 2020

Helsingin Akateemiset Naiset on aktiivinen ja tunnettu toimija, joka rakentaa akateemisille naisille korkeatasoisia yhteyksiä pääkaupunkiseudun vahvoihin vaikuttajiin.