Yhdistys

Akateemisesti koulutettujen naisten aseman edistäminen hyvinvoivassa Suomessa on joidenkin mielestä tarpeetonta. Työelämässä todelliseen tasa-arvoon haastaminen vaatiikin rohkeaa esiin astumista yhteiskunnallisena vaikuttajana ja timantinkestävää osaamista. Naisten keskinäinen verkostoituminen ja toistensa tukeminen on vielä nupullaan miesmaailman jo osittain paatuneeseen ”hyvä veli” -järjestelmään nähden. Meidän mahdollisuutemme on siinä, että voimme rakentaa avointa ja rehtiä yhteispeliä.

Toimintatapoina ovat julkiset kannanotot, aktiivinen osallistuminen naisjärjestötoimintaan, keskustelutilaisuudet ja sosiaalinen vuorovaikutus, jäsenten välinen tuki ja kokemusten vaihtaminen.

Epäpoliittinen yhdistys tukee akateemisesti koulutettuja naisia ikään, työuraan tai ihonväriin katsomatta. Helsingin yhdistys toimii aktiivisesti lukutaidottomille maahanmuuttajille suunnatussa Luetaan yhdessä -toiminnassa ja jäsenet ovat koulutetuille maahanmuuttajanaisille suunnatun Auroras-verkoston perustajia.

Helsingin Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtaja on Väestöliiton toimitusjohtaja (eläk.) Helena Hiila-O’Brien. Suomalaisissa naisverkostoissa ja Euroopan Unionin perhejärjestöjen liiton (COFACE) varapuheenjohtajana toimiva Hiila-O’Brien haluaa korostaa koulutettujen naisten työurien ja perheen yhdistämisen tärkeyttä. Asia koskee sekä nuoria työuransa alussa olevia naisia että vanhempia naisia, jotka huolehtivat vanhenevista vanhemmistaan.W

Helena Hiila-O’Brienin päätavoitteita ovat akateemisten naisten edunvalvonnan tehostaminen, naisjärjestöjen välisen yhteistyön syventäminen ja jäsenmäärän kasvattaminen. Tärkeitä teemoja ovat määräaikaisuuksien vähentäminen, sukupuolten välisen palkkaeron poistaminen sekä korkeakoulutuksen yhteiskunnallisen arvostuksen lisääminen. Helsingin Akateemiset Naiset ry:n vuositeemaksi onkin noussut Helena Hiila-O’Brienin johdolla Työuran ja perheen yhdistäminen.

Toiminnan tarkoitus ja visio

Yhdistyksen toiminta-ajatus ja tehtävä

Helsingin Akateemiset Naiset ry toimii jäsenilleen yhteyksien rakentajana ja ylläpitäjänä, alustana, jossa eri-ikäset ja eri taustoista tulevat akateemiset naiset tapaavat, tukevat toisiaan, keskustelevat ja vaikuttavat naisten tasa-arvoon ja koulutukseen.

Yhdistys kannustaa jäseniään tutustumaan vahvoihin vaikuttajiin ja pääkaupunkiseudulla toimiviin yhteisöihin ja yrityksiin. Helsingin Akateemiset Naiset ry ottaa entistä paremmin huomioon keskeiset kohderyhmät ja jäsenten yksilölliset tarpeet ja odotukset.

Yhdistyksen rahaston turvin tuetaan ikääntyvien naisten asiaa.

Arvot

  • Yhteyksien rakentaminen
  • Keskinäinen tuki ja osaamisen jakaminen
  • Kansainvälisyys
  • Tasa-arvoinen nainen, koulutus ja työura

Visio 2020

Helsingin Akateemiset Naiset on aktiivinen ja tunnettu toimija, joka rakentaa akateemisille naisille korkeatasoisia yhteyksiä pääkaupunkiseudun vahvoihin vaikuttajiin.