Viihdy, verkostoidu ja vaikuta.
Tervetuloa Helsingin Akateemisten Naisten yhdistykseen!

Helsingin Akateemiset Naiset ry (HAN) on yksi yhdeksästätoista Suomen Akateemisten Naisten Liiton, SANL ry/ FKAF rf, paikallisyhdistyksestä. 

HAN toimii jäsenilleen yhteyksien rakentajana ja ylläpitäjänä, alustana, jossa eri-ikäiset ja eri taustoista tulevat akateemiset naiset tapaavat, tukevat toisiaan, keskustelevat ja vaikuttavat naisten tasa-arvoon ja koulutukseen.

HAN tukee naisten mahdollisuuksia toimia yhdessä, tutustua päätöksentekijöihin, tarjoaa mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun, avustus- ja vapaaehtoistyöhön sekä tukee jäseniään työelämän murroksessa virkistäytymisestä tinkimättä. Yhdistys kannustaa jäseniään tutustumaan vahvoihin vaikuttajiin ja pääkaupunkiseudulla toimiviin yhteisöihin ja yrityksiin.

HAN luo yhteyksiä yliopistoihin, korkeakouluihin, korkeakoulujen alumniverkostoihin, naisjärjestöihin, julkisen hallinnon päätöksentekijöihin, yrittäjiin ja muihin pääkaupunkiseudun yhdistyksiin. Yhteistyöverkostoissa yhdistys edistää koulutettujen naisten työuria ja tasa-arvoa. 

Yhdistyksen toimintatapoja ovat aktiivinen osallistuminen naisjärjestöjen toimintaan, keskustelutilaisuudet ja sosiaalinen vuorovaikutus, jäsenten välinen tuki ja kokemusten vaihtaminen. Yhdistys vierailee jäseniä kiinnostavissa organisaatioissa ja yrityksissä. 

Yhdistyksen Norko-Turjan rahaston toiminnalla tuetaan erityisesti ikääntyvien akateemisesti koulutettujen naisten hyvinvointia edistäviä hankkeita ja toimintaa. 

Liity mukavaan joukkoomme kuulemaan esityksiä ajankohtaisista aiheista, vierailemaan mielenkiintoisissa kohteissa sekä tutustumaan uusiin ihmisiin.