Visio 2023

Verkostoidu: Yhdistys on tunnettu ja uudistuva toimija, joka rakentaa yhteyksiä pääkaupunkiseudunvahvoihin vaikuttajiin, yhdistyksiin, julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioihin.

Viihdy: Yhdistys tarjoaa kotipesän ja kohtaamispaikan eri elämänvaiheessa oleville akateemisestikouluttautuneille naisille ja edistää heidän hyvinvointiaan.

Vaikuta: Yhdistys toimii tasa-arvon ja sivistysarvojen sekä kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Yhdistys vahvistaa rooliaan ratkaisujen etsijänä ja muutosvoimana.