Yhdistys

Toiminnan johtoajatus: Viihdy – verkostoidu – vaikuta.

Yhdistys jatkaa strategiakauden 2021-2023 aikana toiminta-ajatuksensa mukaisesti aktiivista toimintaansa yhteisönä, joka toimii jäsenilleen alustana ja tarjoaa yhteyksiä edistääkseen naisten keskinäistä tukea, vuorovaikutusta sekä vaikuttamis- ja kehitysmahdollisuuksia. 

HAN jatkaa toimintatapojen uudistamistyötä edellisten vuosien aikana tehtyjen jäsentutkimusten ja toteutettujen kehittämishankkeiden tulosten pohjalta. Yhdistyksen toimintaa monipuolistetaan pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteistyön avulla ja luomalla uutta pienryhmätoimintaa toiminnallisten teemojen pohjalta. 

Yhdistyksen toiminnan painopisteet

  • Yhdistys kehittää tapoja kuulla jäsenten odotuksia ja ottaa mukaan erityisesti uudet jäsenet aktiivisina toimijoina tilaisuuksien, tapahtumien ja kaiken toiminnan toteutuksessa.  
  • Yhdistys toteuttaa innovaatiohankkeiden tuottamien ideoiden pohjalta toimenpiteet kuten jäsenkampanjan, kehittää verkkotapahtumia, panostaa sosiaalisen median kanavien käyttöön.
  • Ikääntyvien naisten sosiaalisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen Norko-Turjan testamenttilahjoituksen toiveen mukaisesti. Yhdistys tukee ylisukupolvista vuorovaikutusta ja vahvistaa yhteistyötä toiminnallisten pienryhmien avulla. 
  • Toiminnallisten pienryhmien teemoja ovat esimerkiksi musiikki, hyvinvointi, kirjallisuus ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset teemat, virtuaalimaailma sekä taide, historia ja kulttuuria.
  • Yhdistys uudistaa viestinnän ratkaisuja tehdäkseen toimintaansa näkyväksi ja tavoittaakseen uusia jäseniä sekä yhteistyökumppaneita. Käytössä ovat kotisivut www.helsinginakateemisetnaiset.fi, yhdistyksen Facebook- ja LinkedIn–sivut,  Twitter ja Instagram. 
  • Yhdistys julkaisee ajankohtaisista teemoista podcast-keskustelusarjaa, joista ensimmäisen teema on Naiset, työelämä ja tasa-arvo. Tuleviin podcast-keskusteluihin kutsumme yhdistyksen asiantuntevia ja vaikuttavia jäseniä.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitus, johon sääntöjen mukaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljästä kymmeneen jäsentä, kokoontuu tarvittaessa neljästä kuuteen kertaa toimintavuoden aikana. Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään marraskuussa.

Riikka Vacker, HTM
Puheenjohtaja
riikka.vacker@helsinginakateemiset.fi
Kristiina Brusila-Meltovaara, KTT
Varapuheenjohtaja
Tarja Kokko, KTM
hallituksen jäsen
Sari Nyberg, JTO, EMBA
hallituksen jäsen
Leena Lindqvist, dipl.ins.
hallituksen jäsen
Anu Karanto, FM
Hallituksen jäsen