HAKU PÄÄLLÄ HELSINGIN AKATEEMISET NAISET!

Helsingin paikallisyhdistys haluaa, että sen jäsenet voisivat osallistua aktiivisemmin eri aktiviteettien suunnitteluun ja toimeenpanoon, jotta mahdollisimman monen jäsenen odotukset ja toiveet täyttyisivät toiminnassamme.

Tavoitteenamme on, että meidän vuosittaisessa toiminnassamme olisi paljon erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia, joihin kukin voisi omien mieltymystensä mukaan ilmoittautua. Monipuolinen toiminta edellyttää, että eri aktiviteettien nokkanaisiksi ilmoittautuisi henkilöitä, jotka yhdessä tai joissakin tapauksissa jopa yksin kehittelisi 1-(max. 2) tapahtumaa/ vuosi, joka tapahtuma sitten koordinoidusti viedään yhteiseen kalenteriin kaikkien tiedoksi ja ilmoittautumista varten.

Olisi hyvä, jos nokkanaisia olisi mahdollisimman monta kussakin ”nokassa”, jolloin myös verkostoitumista tapahtuu jo oman nokankin kautta. Nokkapaikka ei ole pysyvä ”toimielin”, vaan nokkapaikalle voi ilmoittautua vaikka vain yhtä kertatapahtumaa varten tai pidemmäksi aikaa. Myös moneen eri nokkaan voi ilmoittautua samaan aikaan, jos kiinnostusta riittää.

Näitä toimintaryhmiä eli ns. nokkia voisivat olla esim. Sävelnokat, Muut taidenokat, Lukunokat, Liikuntanokat,  Perheelliset nokat,  Ruokanokat, Työelämänokat , Ikänokat ja KV-nokat. 

Lisätietoa voi kysellä hallituksen jäseneltä:  Tuula Uurtio p. 040 746 7917

Eli nokkanaisiksi voi ilmoittautua HAN:in sihteerille osoitteeseen:  helsinginakateemisetnaiset@gmail.com.

 

Tervetuloa nyt kaikki aktiivisesti mukaan toimintaan !

Ainut tapa verkostoitua poikkitieteellisesti Suomessa.

Muistakaamme, että Akateemiset Naiset on sinun kanssasi aina.

Jos työelämän tai yksityiselämän kriisit yllättävät,  täällä on toimintaa, ystäviä ja tukea vaikka vanhuusikään asti. Aloita aktiivinen verkostoituminen jo nyt.