Naistenjärjestöjen Keskusliiton kannanotto: Miten käy pienituloisten ja ikääntyneiden naisten?

Naisjärjestöjen Keskusliitto on huolissaan hallituksen esittämien leikkausten vaikutuksista naisten ansiotason ja eläkkeiden alenemiseen.

Naisten palkkaeuro tällä hetkellä keskimäärin 83 prosenttia miesten eurosta. Vastaavasti naisten eläke on kolme neljäsosaa miesten eläkkeestä (78 prosenttia) ja vuonna 2014 miesten kokonaiseläke oli lähes 400 euroa kuukaudessa korkeampi. Hallituksen tällä viikolla esittämät leikkaukset julkisen sektorin matalapalkka-aloille kaventavat naisten tuloja entisestään. On huomattava, että leikkaukset madaltavat myös naisten tulevia eläkkeitä. Jo nyt yksin asuvista yli 75-vuotiaista naisista 45 prosenttia on köyhyysriskissä.

Naisten työura on tällä hetkellä kaksi vuotta miesten työuraa lyhyempi pääasiassa hoivavastuiden epätasaisen jakautumisen vuoksi. Määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet kasaantuvat myös jatkossa entistä enemmän naisille. Miten tulevaisuudessa tulee toimeen hoitoalalla toimiva yksinhuoltaja? Esitetyt leikkaukset eivät lisää hoitoalan houkuttelevuutta. Kuka jatkossa hoitaa lapsia, sairaita ja vanhenevaa väestöä?

Lisätietoja: Terhi Heinilä, pääsihteeri, www.naisjarjestot.fi terhi.heinila@naisjarjestot.fi puh. 040 530 5544