Eläketurvakeskus: Suurten eläke-erojen maissa naisten työssäkäynti ei ole itsestäänselvyys

Sukupuolten eläke-eroissa on suurta vaihtelua Euroopassa.  Sukupuolten väliset erot ovat erityisen isoja Hollannissa, Luxemburgissa ja Saksassa, missä naiset saavat keskimäärin lähes puolet vähemmän eläkettä kuin miehet. Suurten eläke-erojen maissa naisten työssäkäynti ei ole itsestäänselvyys, kuten Suomessa. Esimerkiksi Hollannissa on paljon kotiäitejä. Neljä viidestä työssäkäyvästä naisesta on osa-aikatöissä, ja sukupuolten välillä on selkeä palkkaero, kertoo erityisasiantuntija Niko Väänänen Eläketurvakeskuksesta.

Tasa-arvoisimpia maita eläkkeiden suhteen ovat Viro ja Tanska, missä erot sukupuolten välillä ovat vain muutamia prosentteja. Suomi sijoittuu EU-maiden vertailussa keskikastiin.  Täällä naiset saavat noin neljänneksen vähemmän eläkettä kuin miehet. Ero johtuu naisten lyhyemmistä työurista, sukupuolen mukaan eriytyneistä työmarkkinoista ja palkkaeroista. Viron ja Tanskan tasa-arvoa selittää ansioperusteisen työeläkkeen vähäinen merkitys. Molemmissa maissa lakisääteinen eläketurva on rakentunut pääasiassa tasaeläkkeen varaan.
Lue koko uutinen.