Naisten palkkapäivä: palkkaerot johtavat myös eläke-eroihin

Naisten palkkapäivää vietetään 30. lokakuuta. Sen tarkoituksena on nostaa esiin naisten ja miesten välisiä perusteettomia palkkaeroja. Naisten palkkaeuro on keskimäärin 83 senttiä, mikä vuosipalkaksi muunnettuna tarkoittaa noin 7 600 euron kuilua naisten ja miesten palkkojen välillä.

Palkkaerot johtavat myös eläke-eroihin. Eläketurvakeskuksen tuoreimpien tilastojen mukaan naisten työeläke oli keskimäärin 66 prosenttia miesten eläkkeestä vuoden 2014 lopussa – naisen eläke-euro on siis vain 66 senttiä. Jos tarkasteluun otetaan mukaan myös muut lakisääteiset eläkkeet, kuten perhe-eläkkeet ja kansaneläkkeet,  naisen eläke-euroksi muodostuu 78 senttiä.

Syyt naisten ja miesten välisiin eläke-eroihin löytyvät työhistoriasta. Naisten palkat ovat monilla aloilla matalampia, ja naisten urakehitys on usein miehiä vaatimattomampi. Naisten työura myös jää usein lyhyemmäksi ja rikkonaisemmaksi kuin miesten. Erot työurien pituudessa syntyvät erityisesti vanhempainvapaiden käytöstä.

Lue lisää.