Tilastokeskus: Tasa-arvon mallimaalla vielä kirittävää

Yhtenä keskeisenä tasa-arvon toteutumisen mittarina pidetään sitä, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisesti edustettuina yhteiskunnan eri tasoilla ja työelämässä. Suomi näyttäytyy maailmalla mielellään tasa-arvon mallimaana ja positiivista kehitystä on toki todistettu monessakin mielessä.

 

Tilastojen valossa miesten ja naisten asema työmarkkinoilla ja sen ulkopuolella näyttäytyy kuitenkin eri valossa. Työttömien sukupuoli­jakaumassa on selvä ero, sillä jopa 58,5 prosenttia työttömistä on miehiä. Miehillä työttömyys on myös keskimäärin pitkä­aikaisempaa ja monet syrjäytymisen riskitekijät kasautuvat miehille.

 

Työllisissä naisia ja miehiä on suunnilleen yhtä paljon: 50,4 prosenttia on naisia ja 49,6 prosenttia miehiä. Miehet ovat kuitenkin yliedustettuina johtoportaassa, kun taas opetusalalla naisia on selvä enemmistö. Sukupuolten mukainen ammattien segregaatio eli eriytyminen on Suomessa muihin EU-maihinkin verrattuna hyvin voimakasta. Työssä­käynti­tilaston tuoreiden ammatti­tietojen mukaan ”tasa-ammatteja” on kokoajan vähemmän ja ammattien eriytyminen on viime vuosina voimistunut.

Lue lisää.