Puheenjohtajan kevätkirje

Talvi ehti tavoittaa meidät ennen kuin se lähes samaan aikaan taittuu kohti kevättä. Helsingin Akateemiset Naiset ry:n hallitus, jossa on puolet edellisen kauden jäseniä ja puolet uusia voimia, on pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Järjestäytymisen lisäksi tarkensimme kokouksessa vuoden toimintasuunnitelmaa tapahtumatasolle.

Yhdistyksen toimintalupauksen mukaan tarjoamme toiminta-alustan ja verkostoitumismahdollisuuksia toimintaryhmille liittyypä ryhmien toiminta koulutettujen naisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttamiseen tai monipuoliseen kulttuurin harrastamiseen.
Paija
Meille yhdistyksen toimintaa suunnitteleville ja toteuttaville on ensiarvoisen tärkeää olla tietoisia siitä, mitä jäsenet toiminnaltamme odottavat. Tämän toimintavuoden aikana saamme opinnäytetöiden avulla tietoa jäsenistömme odotuksista ja erityisesti ikääntyneiden akateemisten naisten hyvinvoinnista ja toiveista.

Tutkimustieto auttaa kohdentamaan toimintamme suuntaa ja vahvistaa verkostoitumistamme samojen teemojen parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Kattojärjestömme SANL ja muut naisjärjestöt nostavat vuoden aikana esiin työelämän ennakoidun murroksen seminaareissa ja tapahtumissa. Yhdistyksemme on mukana hahmottamassa akateemisesti koulutettujen naisten työelämän tulevaisuudenkuvaa.

Edellä kuvaamaani toimintaan kutsumme kaikkia yhdistyksen jäseniä ja akateemisesti koulutettuja naisia. Tervetuloa mukaan tapahtumiin, tilaisuuksiin ja toimintaryhmiin!

Leea Paija
puheenjohtaja