Helsingin Akateemiset Naiset ry:n jäsenten kokemuksia ja odotuksia yhdistystoiminnalle

Juuri julkaistun jäsentutkimuksen mukaan yhdistyksen tärkeimpinä tehtävinä nähtiin naisten aseman edistäminen, vertaistuki, tiedon jakaminen ja virkistystoiminta. Toimiminen yhdistyksessä merkitsi jäsenilleen yhteisöllisyyttä, ja siihen lähdettiin usein tuttavien suosituksesta.

Kehitettävinä asioina nähtiin mm. eri-ikäisten jäsenten osaamisen ja kokemuksen jakaminen, nuorten jäsenten aktivoiminen sekä pienryhmätoiminta.

Tutkimuksen suoritti Minna Jyrkiäinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja se löytyy kokonaisuudessaan sivulta ww.theseus.fi/handle/10024/154613.