Pidetään huolta mielestä

Ikäinstituutti järjestää vuonna 2021 kaksi maksutonta keskusteluryhmää: Elämäntaidot esiin ja Vahvuuspaja. Ryhmät on suunnattu Helsingin Akateemiset Naiset ry:n eläkkeellä oleville jäsenille ja heidän iäkkäille läheisilleen. Ryhmien tavoitteena on vahvistaa mielen hyvinvointia voimavaralähtöisellä lähestymistavalla. Kumpaankin ryhmään otetaan 8 osallistujaa.

Tammikuussa 2021 käynnistyy verkkovälitteinen Elämäntaidot esiin – keskusteluryhmä, jossa käsitellään mielen hyvinvoinnin kannalta keskeisiä teemoja: myönteiseen suuntaamista, näkökulman avartamista, itsemyötätuntoa, hyvän mielen arkea ja elämäntaitoja. Ryhmässä keskustellaan mielen hyvinvoinnista, opetellaan huomaamaan oman elämänkokemuksen tuomia taitoja ja mietitään, miten omaa hyvinvointia vahvistetaan.

Ryhmä kokoontuu verkkovälitteisesti kahden viikon välein. Aloituspäivä on 20.1. klo 12-13.30 ja seuraavat tapaamiset 3.2., 17.2., 3.3. ja 17.3 samaan kellonaikaan. Lisätietoa verkkovälitteisyydestä saa Ikäinstituutin suunnittelijalta Paula Noroselta (yhteystiedot alla).

Maaliskuussa 2021 käynnistyy Vahvuuspaja – keskusteluryhmä, jossa käsitellään mielen hyvinvointia ja sen vahvistamista vahvuuksien näkökulmasta. Ryhmässä puhutaan omista vahvuuksista, niiden tunnistamisesta ja vaikutuksista. Tämän ryhmän ilmoittautuminen alkaa helmikuussa ja siitä lähetetään lisätietoa myöhemmin.

Ilmoittaudu mukaan Elämäntaidot esiin- keskusteluryhmään tästä linkistä https://www.lyyti.in/elamantaidotesiin-ryhma .

Lisätietoa ryhmätoiminnasta Paula Noronen, puhelin 040 718 9942, paula.noronen@ikainstituutti.fi.

Lisätietoa mielen hyvinvoinnista www.ikaopisto.fi ja Ikäinstituutista www.ikainstituutti.fi