HAN-VUOSIKOKOUS

Aika: Ma 20.11. KLO 17 – 19

Paikka: Suomen Akateemisten Naisten Liiton kokoustila, Fredrikinkatu 33 A 3. krs., HELSINKI

Asialistalla on mm. yhdistyksen sääntöuudistus liiton mallisääntöjen mukaisiksi, yhdistyksen strategia, toiminta- ja talous 2024, puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinnat toimikaudelle 2024-2026. Kokouksen yhteydessä on lisäksi jäsenemme, filosofian tohtori Teija Rantalan väitöstutkimuksen esittely.

FT Teija Rantala työskentelee parhaillaan sukupuolentutkimuksen tutkijatohtorina Turun Ihmistieteiden Tutkijakollegiumissa (TIAS)Turun yliopistossa historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Rantalan tutkimusintressejä ovat muun muassa feministinen kehopolitiikka, huolenpidon ja lisääntymisen etiikka. Näitä teemoja Rantala tarkastelee TIAS-hankkeessaan (2021-2023) Embodied reproductive politics, arts-based methods and former Conservative Laestadian women. Hän on luennoinut ja kirjoittanut runsaasti feministisistä tutkimusmetodeista mm. Myers Education Pressin julkaiseman monografian (2019) luovasta ja monitasoisesta feministisestä poststrukturalistisesta analyysistä Exploring data production in motion. Fluidity and feminist poststructuralism.

Rantala on Kulttuurintutkimuksen (Sukupuolentutkimus) dosentti Itä-Suomen yliopistossa.

Ilmoittaudu tästä linkistä

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

HELSINGIN AKATEEMISET NAISET RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika Maanantai 20.11.2023 klo 17.00 – 20:00
Paikka Suomen Akateemisten Naisten Liiton kokoustila, Fredrikinkatu 33 A 3. krs., HELSINKI
Ilmoittautumistietojen mukaisesti Zoom-osallistuminen Teija Rantalan esityksen ajan.
Ohjelma klo 16:30 Pientä iltapalaa tarjolla
klo 17:00-18:00 Teija Rantalan puheenvuoro ja keskustelu
klo 18.00 – 20:00 Vuosikokous

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja Leea Paija
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  2.1. Ehdotuksia kokouksen puheenjohtajaksi
  2.2. Ehdotuksia kokouksen sihteeriksi
  2.3. Ehdotuksia kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi (2)
  2.4. Ehdotuksia kokouksen ääntenlaskijoiksi (2)
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3.1. Sääntöjen mukaan jäsenille on ilmoitettava vuosikokouksesta kaksi viikkoa ennen kokousta.
  Esittely: Kokouksesta on ilmoitettu jäsentiedotteessa, kotisivuilla, facebook-, Linkedin-sivujen tapahtumissa sekä Instagramissa.
 4. Kokouksen osallistujat
  4.1. Kokoukseen osallistujat
  Esittely: Varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet, joilla on puhe- ja äänioikeus sekä opiskelijajäsenet, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi vierailevia osallistujia, joilla on läsnäolo-oikeus.
 5. Kokouksen työjärjestys
  5.1. Esityksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista esityslistan lisäksi
  Esittely: Esityslista on jaettu jäsenille em. kokouskutsun yhteydessä.
 6. Vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös, tase, tilintarkastuskertomus
  6.1. Esittely:
  6.1.1. Leea Paija esittelee 2022 toimintakertomuksen.
  6.1.2. Paula Kuusipalo-Määttä esittelee tilinpäätöksen, taseen ja tilintarkastuskertomuksen lausuntoineen.
 7. Vastuuvapauden myöntäminen 2022 hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
  7.1. Esittely: 2022 vastuulliset eivät osallistu asiakohdan käsittelyyn.
 8. Selostus vuoden 2023 toiminnasta
  8.1. Esittely: Leea Paija esittelee selostuksen 2023 toiminnasta vuosikokoukseen 20.11.2023 asti.
 9. Päätös 2024 jäsenmaksuista ja liittymismaksuista
  9.1. Varsinainen jäsen; esitys
  9.2. Opiskelijajäsen; esitys
 10. Yhdistyksen sääntöjen muutos
  10.1 Esittely: Leea Paija esittelee sääntömuutoksen, joka perustuu liiton paikallisyhdistysten
  mallisääntöihin tehtyyn muutokseen
 11. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio
  11.1. Esittely: Leea Paija esittelee yhdistyksen toimintasuunnitelman
  11.2. Esittely: Paula Kuusipalo-Määttä esittelee yhdistyksen ja Norko-Turjan rahaston talousarvion
 12. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja Norko-Turjan rahastotoimikunnan jäsenet
  12.1. Yhdistyksen Sääntöjen (2021) mukaan hallitukseen valitaan neljästä kuuteen jäsentä.
  Hallituksen jäsenten toimikausi on 2024-2026 (optio 2027-2029) eli kolme vuotta ja yksi henkilö voidaan valita korkeintaan kahden toimintakauden ajaksi.
  12.2. Esityksiä hallituksen puheenjohtajaksi
  Äänestys
  Valinta
  12.3. Esityksiä hallituksen jäseniksi
  Äänestys
  Valinta
  12.4. Esityksiä Norko-Turjan rahastotoimikunnan jäseniksi
  Äänestys
  Valinta
 13. Valitaan yhdistyksen tilintarkastaja
  13.1. Esityksiä tilintarkastajaksi
  Äänestys
  Valinta
 14. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton vuosikokouksiin ja muihin kokouksiin
  14.1. Esityksiä yhdistyksen edustajiksi
  Äänestys
  Valinta
 15. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
  15.1. Kokouksen käsiteltäväksi esityksiä
 16. Kokouksen päättäminen