Väitöstutkimus: Vaikuttavuusyhteiskunta

HAN-jäsenten väitöstutkimusten esittelysarjassa on vuorossa Marketta Rajavaaran tutkimus vaikuttavuusyhteiskunnasta.

Aika: maanantai 30.10.2023 klo 17-19

Paikka: Oodi, ryhmätila 3, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki.

Ilmoittaudu tästä linkistä!

Vaikuttavuudesta puhutaan nyt kaikkialla, ja vaikuttavuuden arvioinnista on tullut keskeistä toimintaa hyvinvointipalveluissa. Rajavaaran väitöskirjassa tarkastellaan vaikuttavuuden käsitteen tuloa suomalaiseen hyvinvointipolitiikkaan käyttäen esimerkkinä sosiaalipalveluja ja -sosiaalityötä.  Tutkimuksessa jäsennetään kahdeksan erilaista tapaa, jolla toimintojen ja interventioiden vaikutusten kysymyksiä on pyritty ottamaan haltuun hyvinvointivaltion kehittyessä.

Rajavaara, Marketta (2007) Vaikuttavuusyhteiskunta. Sosiaalisten olojen arvostelusta vaikutusten todentamiseen. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 84. Helsinki: Kelan tutkimusosasto. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta.

Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/f3c7efd2-0363-4d8a-bf85-207dcf5b9da6/content