SANL:n puheenjohtajaehdokas Tuija Brax, OTK

Kuva: Suomen Sydänliitto/Tiina Eloranta

Kuva: Suomen Sydänliitto/Tiina Eloranta

Tuija Brax on viisikymmentävuotias juristi Helsingin Ruskeasuolta. Hän on ollut politiikan parissa töissä viimeisen neljännesvuosisadan, ensin vihreän eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä ja sitten kansanedustajana ja mm. ministerinä. Päätettyään viime vaalikauden aikana jättää puoluepoliittisen ammattivaikuttamisen taakseen hän aloitti tämän vuoden keväällä työnsä puoluepoliittisesti riippumattomassa Suomen Sydänliitossa pääsihteerinä.

Tuija käyttää paljon vapaa-aikaansa kansalaisjärjestötyöhön ja hänellä on luottamustoimia etenkin liikunnan, ihmisoikeustyön ja kirkon parissa. Lisäksi hän toimii SOS-lapsikyläsäätiön hallituksen puheenjohtajana.

Yhtenä lankana tähänastisessa työelämässään Tuija on kuljettanut naisasiaa mitä erilaisimmissa muodoissa. Hänen mielestään tasa-arvotyössä päällimmäisenä on muistettava muuttaa yhteiskuntaa rakenteiltaan sellaiseksi, että se automaattisesti ohjaa reiluun ja oikeudenmukaiseen yritteliäisyyteen, työntekoon ja perhe-elämään sen rinnalla.

Ehdokkuudestaan Tuija sanoo, että hänellä on rajattu määrä vapaa-aikaa käyttää tehtävään. Hän ilmoittaa jo tässä vaiheessa, ettei lupaa ihmeitä eikä varsinkaan tehdä töitä yli kohtuullisen jaksamisen tai muiden edestä. Tuijan mukaan puheenjohtajan tehtävä on huolehtia, että päätökset tehdään selkeästi ja niitä toteutetaan sovitusti. Muilta osin viisas puheenjohtaja huolehtii, että jokaiselle halukkaalle löytyy tehtäviä, vastuita ja kasvunpaikkoja. Hän ei oikein osaa edes ajatella, että akateemiset naiset voisivat muuten toimiakaan. Jos Suomessa huippukoulutuksen saaneet naiset eivät pysty rakentamaan tolkullisella tavalla tehokkaasti, demokraattisesti, avoimesti ja hauskasti toimivaa järjestöä, niin missä sitten?

Lue lisää Tuija Braxista ja muista SANL:n hallitusehdokkaista verkossa: http://issuu.com/sanl-fkaf/docs/minerva_2015_3