Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot

  • Yhdenvertaisuus ja segregaation purku: tasa-arvoinen nainen, koulutus ja työura
  • Yhteisöllisyys: keskinäinen tuki ja kunnioitus, osaamisen jakaminen ja vaihto, hyvän olon tuottaminen ja voimaannuttaminen
  • Sivistys pääomana: painottaa sivistyksen edistämistä arvona, sivistyskäsitys laajana kulttuurin, tieteen, taiteen, koulutuksen kattavana kokonaisuutena
  • Kansainvälisyys: solidaarisuus, voimaantuminen keskinäisen yhteydenpidon tavoitteena
  • Vastuullisuus: laaja näkemys kestävän yhteiskunnan edistämisen hyväksi toimimisesta
  • Yhteyksien rakentaminen: yhteistyö ja verkostoituminen kolmannen sektorin, erityisesti akateemisten naisten yhdistyksien ja naisjärjestöjen, koulutusorganisaatioiden, julkisen ja yksityisen sektorin kanssa