Helsingin Akateemiset Naiset on toimintaa

Helsingin Akateemiset Naiset ry. perustettiin vuonna 1927. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin lääketieteen ja kirurgian tohtori Elsa Ryti, joka oli juuri tuolloin tehnyt historiaa esiintyessään ensimmäisenä naispuolisena vastaväittäjänä. Akateemisten Naisten ensimmäisinä vuosikymmeninä useimmat jäsenet olivat Elsa Rytin tavoin oman alansa ja korkeakoulutuksen tasa-arvon edelläkävijöitä. 1960-luvulle tultaessa useimmat valmistuneet työllistyivät jo yliopiston ulkopuolelle. Naisten keskinäiselle verkostoitumiselle ja nuorten naisten työllistymisen tukemiselle oli silti edelleen tarvetta, ja tuota työtä jatketaan Akateemisissa Naisissa edelleenkin.

Suomen Akateemisten Naisten Liitossa Helsingin paikallisyhdistys tunnetaan ylisukupolvisen yhteistyön jatkuvana uudistajana. Yhdistyksen jäsenten ikäjakauma on laaja: Akateemisten Naisten toiminta kiinnostaa niin kaksi- kuin kahdeksankymppisiäkin helsinkiläisnaisia. Tämä kertoo siitä, että yhdistys on onnistunut vastaamaan jäsentensä toiveisiin.

Helsingin yhdistyksen hallitusjäsenelle, MSc Laura Karppiselle, yhdistystoiminnan hyöty konkretisoi uutena työpaikkana. Yhteistyö eritaustaisten ja -ikäisten naisten kanssa tarjoaa monipuolista tietoa eri aloista sekä tarjoaa arvokasta vertaistukea elämän eri vaiheissa. Luottamustehtävissä voi myös kartuttaa mm. johtamis- ja taloustaitoja, joita työnantajat arvostavat.

Helsingin yhdistys jatkaa toimintatapojensa uudistamistyötä, joka perustuu jäsentutkimuksiin ja aikaisempiin kehittämishankkeisiin. Yhdistys on lisännyt yhteistyötään pääkaupunkiseudun sisaryhdistysten kanssa ja kehittänyt toiminnallista pienryhmätoimintaansa. 

Helsingin yhdistyksen jäseneksi hyväksytään jokainen Helsingissä asuva nainen, joka on Suomessa tai ulkomailla suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Myös opiskelijajäsenet ovat tervetulleita mukaan – viihdy, verkostoidu ja vaikuta! https://helsinginakateemisetnaiset.fi/liity-jaseneksi-2/

Helsingin Akateemiset Naiset ry. on Suomen Akateemisten Naisten Liiton jäsen. https://akateemisetnaiset.fi

Kuva ja teksti: Suomen Akateemisten Naisten Liitto