Puheenjohtajan kesätervehdys

Hyvä HAN-jäsen!

Kiitos kaikille jäsenille, verkostokumppaneille ja ystäville kuuden vuoden matkasta!

Puheenjohtajakauteni 2018-2023 Helsingin akateemisten naisten yhdistyksen puheenjohtajana lähenee loppuaan. Haluan jakaa kokemukseni yhdistyksen ja samaan aikaan Akateemisten naisten liiton hallituksen jäsenenä toimimisesta. Kehittämishenkisenä olen suunnannut molemmissa tehtävissä kohti tulevaisuutta mielessä motto: Viihdy – verkostoidu – vaikuta. Mielestäni tulevaisuuskuvia on perusteltua hahmottaa tausta-ajatuksena laaja näkemys kestävästä kehityksestä, johon sisältyy näkemys kestävästä sivistyksestä ja hyvinvoinnista ympäristö- sekä ilmastoteemojen ohella.

Helsingin yhdistyksessä olemme viime vuosien aikana panostaneet erityisesti ylisukupolvisen toimintamallin kehittämiseen. Olemme toteuttaneet useita hankkeita verkostokumppaneiden, Miina Sillanpää Säätiö, Maria Akatemia ja Ikäinstituutti, kanssa. Keskiössä on ollut ajatus siitä, että meillä on ikääntyviä asiantuntevia naisia, joilla on paljon työ- ja elämänkokemusta koulutuksen lisäksi. Heillä on potentiaalia osallistua edelleen monin tavoin yhteiskuntaan. Viimeisimmät kehittämisajatukset liittyvät siihen, miten ikääntyvät koulutetut naiset voivat toimia mentoreina valmistuville opiskelijoille työelämään siirtymisen vaiheessa. He voivat vahvistaa työyhteisöjen ikäosaamista ja tukea ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista.

Akateemisten naisten järjestö on Suomessa, järjestöjen luvatussa maassa, ainutlaatuinen. Järjestössä toimii eri-ikäisiä useiden sukupolvien naisia, jotka edustavat monialaisesti tieteen- ja ammattialoja. HAN-jäsenet ovat syntyneet 1940-1990. He edustavat kaupallisia, yhteiskunnallisia ja luonnontieteellisiä tieteenaloja sekä kasvatuksen ja teknologian toimialoja. Koronavuosien aikana kehittyivät tapahtumien toteutustavat kuten Zoom-verkkotilaisuudet. Rajoituksien keventyessä onnistuimme muuttamaan tapahtumat hybridimalliin, kohtasimme kasvokkain ja verkossa.

Haluan kannustaa hakeutumaan mukaan yhdistyksen hallituksen toimintaan hallituksen puheenjohtajana tai hallitusjäsenenä syksyn vuosikokouksessa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden kiinnostuksen mukaan viihtyä, verkostoitua ja vaikuttaa. Tehtävät vaihtelevat yksittäisten tapahtumien, vierailujen, retkien tai tutustumiskohteiden järjestämisestä, viestintätehtäviin sosiaalisen median kanavissa tai kehittämistehtäviin hankkeissa.

Kohtaamisista, kehittämisestä, yhteistyöstä, oppimisen paikoista, tapahtumista ja tilaisuuksista kiitollisena 

Leea Paija